Európai Unió és információs társadalom, 2006/2006 őszi félév, ELTE-TáTK, Lágymányosi épület 0.100C

Készült az ELTE Társadalomtudományi Karán folyó posztgraduális EU szak második évfolyamos hallgatói számára.

 

A két előadás célja:

A hallgatók bevezetést nyernek az információs társadalom elméletébe, megismerkednek a legfontosabb Európai Uniós információs társadalmi kezdeményezésekkel, gazdasági vonatkozásokkal és azok magyarországi hatásaival.

A félév végét vizsga zárja (kollokvium), ez lehet szóbeli (megadott tételek alapján) vagy előzetesen egyeztetett témából elkészült házi dolgozat. Téma egyeztetése e-mailben.

 

Tematika:

 

I. Az információs társadalom és az információs stratégia fogalma (2006. október 20., 8.30 – 11.45h)

 

1. Információ, társadalom, információ(s) társadalom: információs társadalomnak tekinthető-e Magyarország (pl. gazdasági, politikai, technikai, társadalmi… szempontból)? Lezajlott-e már az átalakulás? Mit nevezhetünk információs társadalomnak – a fogalom lehetséges megközelítései: mit nevezünk információnak? Mit nevezünk társadalomnak? Ezek alapján mit lehet megállapítani az információs társadalom fogalmáról?

 

Az információ fogalmáról – idézetek

Mit nevezünk társadalomnak? – idézetek

What is nformation Society

U.N. World Summit on the Information Society / Coppet Initial Preparatory Workshop / Dec. 5-6, 2001

Theories and rhetoric of the "information society

Néhány további definíció

 

2. Bevezető diskurzusok az információs társadalomba:

a.) Az internethez kapcsolódó legközkeletűbb félelmek hogyan alkotnak diskurzust, mik a főbb elemei (pl. bombagyártás, pedofília stb.) és milyen kapcsolatban állnak az információs társadalomról kialakuló képpel?

b.) A futurológia hívők és a „földhözragadtak” közötti információs társadalomról folyó diskurzus. Mit jelent az, hogy a futurológiai megközelítés kritikátlan és nem emberközpontú? Mit jelent a „forradalom felülről” elgondolás?

c.) Az Athén-Orwell (technofil-technofób) vita főbb álláspontjai. Miért mondható, hogy ezek szélsőséges jövő-forgatókönyvek?

 

Krajcsi Attila: Az Internettel kapcsolatos régi problémák. (In: Jel-Kép. 2000/3. 3-10. oldal)

Pintér Róbert: Információs társadalom: utópia vagy valóság? (in: Buda Béla – Sárközy Erika /szerk./ Közéleti Kommunikáció, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2001, 124-138)

Pintér Róbert: Információs társadalom – az vajon mi? I-II. (in: INFINIT Hírlevél, 2000. 10. 05-12)

 

3. Az információs társadalom fogalma: miben tér el egymástól az információs társadalom társadalomtudományos, politikai és köznapi megközelítése? (Hordozói/megtestesítői, időhorizontja és tartalma alapján.). A tömegkulturális és politikai megközelítések létjogosultsága. Mi jellemzi az öt kiemelkedő társadalomtudományi megközelítést? Mit nevezünk információs társadalomnak (definíció)?

 

Pintér Róbert: A globális információs társadalom: Castells – The Information Age (Tanulmány, in: Jel-Kép, 2000/3, 11-26)

Webster, Frank: What information Society? (in: The Information Society, Vol. 10(1), pp. 1-23)

Castells, Manuel: The Information Age: Economy. Society and Culture. (Oxford: Blackwell. 1996-1998.) (Jegyzet magyar nyelven). Az első két kötet már hozzáférhető magyar nyelven is:

A hálózati társadalom kialakulása (Az információs korszak I., Gondolat – Infonia Alapítvány 2005)

Az identitás hatalma (Az információs korszak II., Gondolat – Infonia Alapítvány 2006)

 

4. Az információs stratégia fogalma: mit nevezünk információs stratégiának? Melyek a fő összetevői? Mit jelent az, hogy az információs stratégia kiemelte addigi alárendelt szerepéből az információs társadalom egyes területeinek politikai kezelését? Mit nevezünk teljes információs stratégiának? Milyen feltételek megléte (0-6 pont) szükséges a teljességhez?

 

Z. Karvalics László: Az információstratégiák kialakulása és jellemzői (in: Mi a jövő, OMFB-ORTT-HÉA, 1998, 295-322)

 

II. Információs politikától a fejlődési modellekig (2006. november 24, 8.30 – 11.45h)

Az előadást segítő prezentáció

 

  1. Az Európai Unió információs politikája: a Bangemann-jelentéstől az eEurope korszakon át az i2010-ig és a lisszaboni célkitűzésekig

 

Pintér Róbert: Európa információs társadalom politikája a Bangemann-jelentéstől az e-Europe programig (kézirat)

Pintér Róbert: Az e-Europe akcióterv (kézirat)

i2010: az új stratégia (in: Infinit Hírlevél 2005. június 9, http://www.ittk.hu//infinit/2005/0609/index.html, ha a link már nem élne, kattints ide)

 

Dokumentumok:

Bangemann-jelentés: Európa és a globális információs társadalom (in: Mi a jövő, OMFB-ORTT-HÉA, 1998, 44-79)

e-Europe Információs Társadalom mindenkinek program (1999 decemberi program)

e-Europe akcióterv (2000 júniusi program)

eEurope 2005: An information society for all An Action Plan to be presented in view of the Sevilla European Council, 21/22 June 2002.

eEurope 2005: Benchmarking Indicators (Brussels, 21.11.2002, COM(2002) 655 final)

 

  1. A magyar információs politika az EU fejlődés tükrében

 

Pintér Róbert: Magyarország átfogó információs társadalom stratégiai kezdeményezései (kézirat)

Pintér Róbert: Politika: átfogó információs társadalom stratégiai kezdeményezések Magyarországon (in: A magyar információs társadalom fejlődése és fejlettsége a fejlesztők szempontjából. Doktori értekezés, ELTE-TÁTK Szociológia, 2004. 6-ik fejezet.)

 

Dokumentumok

Magyar Válasz az információs társadalom kihívásaira (Informatikai Helyettes Államtitkár, 1999 december)

Tézisek az információs társadalomról (Miniszterelnöki Hivatal, Budapest, 2000 február)

Magyar Informatikai Charta (Informatikai Érdekegyeztető Fórum, 2000 április)

Széchenyi-terv Nemzeti Fejlesztési Terv – Informatikai fejezet (Gazdasági Minisztérium, Budapest, 2000 március-2000 december)

Nemzeti Információs Társadalom Stratégia 1.0 verzió (Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztosság, 2001. május 17.)

Magyar Információs Társadalom Stratégia (Informatikai és Hírközlési Minisztérium, 2003 ősz)

 

  1. Információs társadalmi fejlettség Európában és a nagyvilágban, ország-rangsorok és, ami mögöttük van

 

Information SocietyWorld Progress Report 2004 – Vezetői összefoglaló (készítette az ITTK kutatócsoportja 2004 október-február)

 

  1. Információs társadalmi fejlődési modellek Európában

 

Castells, Manuel – Himanen, Pekka: The Information Society and the Welfare State – the Finnish Model (Oxford University Press 2002) Recenzió: Pintér Róbert: A finn csoda titka (in: Információs Társadalom, 2006/3)

Pintér Róbert: Információs társadalmi modellek (in: A magyar információs társadalom fejlődése és fejlettsége a fejlesztők szempontjából. Doktori értekezés, ELTE-TÁTK Szociológia, 2004. 3-ik fejezet.)

 

 

További irodalom:

 

Pintér Róbert – Juhász Lilla: Információs társadalom, információs stratégiák (Zsigmond Király Főiskola jegyzet, L’Harmattan, 2006)

 

 

Pintér Róbert

2006. november 30.