Információs társadalmi ismeretek (Infonia Alapítvány Szociális Informatika képzés 2007. április – május)

 

A kurzus célja, hogy bevezesse a hallgatókat az információs társadalomba és néhány azzal kapcsolatos szociális informatikai tárgyú diskurzusba.

Az órák látogatása beleszámít a tanfolyam végi értékelésbe. A tanfolyam végét előre megadott és egyeztetett irodalom alapján írt vizsga zárja. Az érdemjegy kialakításakor figyelembe vett szempontok:

- órai jelenlét és aktív munka

- tanfolyam végi vizsga. Erről bővebben itt olvashat.

 

Ajánlott irodalom:

- az ITTK heti hírlevele (feliratkozás: http://www.ittk.hu/infinit).

- a Netidők c. rádióműsor (Petőfi Rádió, minden péntek este 10-től. http://www.netidok.hu. A műsor hozzáférhető a Rádió online archívumában és a PC World CD/DVD mellékletén is)

 

A szeminárium tematikája:

 

I. Első óra (2007. április 13.)

Információ, társadalom, információs társadalom: Mit nevezhetünk információs társadalomnak – a fogalom lehetséges megközelítései: mit nevezünk információnak? Mit nevezünk társadalomnak? Ezek alapján mit lehet megállapítani az információs társadalom fogalmáról?

Az információ fogalmáról – idézetek

Mit nevezünk társadalomnak? – idézetek

Információs társadalom – fogalomtisztázás:

Information Society – whatis

U.N. World Summit on the Information Society / Coppet Initial Preparatory Workshop / Dec. 5-6, 2001

Theories and rhetoric of the "information society"

Néhány további definíció

 

Bevezető diskurzusok az információs társadalomba:

a.)        Az internethez kapcsolódó legközkeletűbb félelmek hogyan alkotnak diskurzust, mik a főbb elemei (pl. bombagyártás, pedofília stb.) és milyen kapcsolatban állnak az információs társadalomról kialakuló képpel?

b.)        A futurológia hívők és a „földhözragadtak” közötti információs társadalomról folyó diskurzus. Mit jelent az, hogy a futurológiai megközelítés kritikátlan és nem emberközpontú? Mit jelent a „forradalom felülről” elgondolás?

c.)        Az Athén-Orwell (technofil-technofób) vita főbb álláspontjai. Miért mondható, hogy ezek szélsőséges jövő-forgatókönyvek? Mit jelent a technorealizmus?

 

Krajcsi Attila: Az Internettel kapcsolatos régi problémák. (In: Jel-Kép. 2000/3. 3-10. oldal)

Pintér Róbert: Információs társadalom: utópia vagy valóság? (in: Buda Béla – Sárközy Erika /szerk./ Közéleti Kommunikáció, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2001, 124-138)

Pintér Róbert: Információs társadalom – az vajon mi? I-II. (in: INFINIT Hírlevél, 2000. 10. 05-12)

 

II. Második óra (2007. április 20.)

Az információs társadalom fogalma: miben tér el egymástól az információs társadalom társadalomtudományos, politikai és köznapi megközelítése? (Hordozói/megtestesítői, időhorizontja és tartalma alapján.). A tömegkulturális és politikai megközelítések létjogosultsága. Mi jellemzi az öt kiemelkedő társadalomtudományi megközelítést? Mit nevezünk információs társadalomnak (definíció)?

 

Pintér Róbert: A globális információs társadalom: Castells – The Information Age (Tanulmány, in: Jel-Kép, 2000/3, 11-26)

Webster, Frank: What information Society? (in: The Information Society, Vol. 10(1), pp. 1-23)

Castells, Manuel: The Information Age: Economy. Society and Culture. (Oxford: Blackwell. 1996-1998.) (Jegyzet magyar nyelven)

Volume I: The Rise of the Network Society.

Volume II: The Power of Identity.

Volume III: End of Millenium.

 

III. Harmadik óra (2007. április 27.)

Politika és állam: kihívások előtt

Pintér Róbert: Az állam a globalizált korban (kézirat, 2001-2002)

 

IV. Negyedik óra (2007. május 4.)

Család, patriarchalizmus és szexualitás az információs korszakban

Pintér Róbert: Család, patriarchalizmus és szexualitás az Információs Korszakban (kézirat, 2001-2002)

 

V. Ötödik óra (2007. május 11.)

Új társadalmi mozgalmak egy „jobb” világért

Pintér Róbert: Új társadalmi mozgalmak az információs társadalomban

 

VI. Hatodik óra (2007. május 18.)

Globális és új lokális társadalmi egyenlőtlenségek, a jóléti rendszerek válsága

Pintér Róbert: Globális egyenlőtlenségek az információs korban

 

Pintér Róbert

BME-ITTK, tudományos és stratégiai igazgató

2007. május