Pintér Róbert, szociológus-politológus, Információs Társadalom és Trendkutató Központ (ITTK)

A hallgatók bevezetést nyertek az információs társadalom elméletébe, megismerkedtek a legfontosabb gazdasági vonatkozásokkal és a magyar információs társadalom főbb stratégiai dokumentumaival. Az előadás célja a következő témák szisztematikus körbejárása volt:

  1. Az információs társadalom társadalomtudományi beágyazása: Mi az információ, mi a társadalom, mi az információs társadalom? Milyen bevezető diskurzusok zajlanak az információs társadalomról, mik a legfontosabb kérdések? Mit érdemes tudnia minderről egy információ brókernek?
  2. Magyar információs társadalom? A legfontosabb stratégiai dokumentumok, a magyar 'információs bumm'(?) háttere, a magyar információs társadalom problémái és álproblémái.
Az információ brókeri képzésnek kiindulópontja az információs környezet megismerése, aminek referenciakeretét adja az információs társadalom, mint egyrészt valóság, másrészt mint egyfajta eszmerendszer - félelmekkel és vágyakkal.

A Benedict School Információ brókeri képzésének 2000 október 6-i előadásán mondottak elsajátításához a következő online tananyagokat kell elolvasni:

  1. Információs társadalom – az vajon mi?
  2. A magyar információs társadalom sorozat az INFINIT Hírlevélben