Pintér Róbert, szociológus-politológus, Információs Társadalom és Trendkutató Központ (ITTK)

A 2001 októberi órák során a hallgatók bevezetést nyertek az információs társadalom alapkérdéseibe, megismerkedtek az információs társadalom nemzetközi felkészültségi vizsgálatainak módszertanával és legfontosabb eredményeivel, valamint elsajátították az információs gazdasággal kapcsolatos elképzelések legfontosabb bevezető téziseit. Az előadások célja a következő témák szisztematikus körbejárása volt:

  1. Az információs társadalom társadalomtudományi beágyazása, a legfontosabb alapkérdések: Mi az információ, mi a társadalom, mi az információs társadalom? Milyen bevezető diskurzusok zajlanak az információs társadalomról. Mik a legfontosabb társadalomtudományi vizagálati területek? Mit jelent, hogy az információs társadalom egyszerre utópia és valóság? Hogyan legyünk technorealisták?
  2. Miért olyan fontosak és információval teliek a nemzetközi összehasonlító információs társadalom felkészültségi vizsgálatok? Mi ennek a módszertani alapja, annak buktatói? A legfontosabb adatok és trendek, merre mozognak az országok, hol van ebben helye hazánknak és a keleti blokknak? Milyen felkészültségi csoportok találhatók Európában és az Európai Unión belül?
  3. A posztindusztrializmus tézisei: az információs társadalomba való átmenet gazdasági okai és vonatkozásai Manuel Castells tolmácsolásában. A hálózati világ kialakulásának okai, szervezeti felépítése és logikája. Információs társadalom, globális társadalom.
Az információ brókeri képzésnek kiindulópontja az információs társadalmi alap elképzelések megismerése, mert
referenciakeretét adja az információs brókeri szakmavilágnak.

A Benedict School Információ brókeri képzésének 2001 október 8 és 15-i előadásán elmondottak elsajátításához a következő online tananyagokat kell elolvasni:

  1. Információs társadalom – az vajon mi?
  2. Példa a readiness vizsgálatokhoz: Magyarország információs társadalmi fejlettsége - előtanulmány
  3. E-Readiness felkészültség a világban (Infinit Hírlevél, 2001 április 22.)
  4. Hatsebességes Európa
  5. Manuel Castells: Az információs gazdaság intézményei. A munka világának átalakulása (Castells I: 3, 4)