Pintér Róbert, szociológus-politológus, Információs Társadalom és Trendkutató Központ (ITTK)

A hallgatók az órákon bevezetést nyertek az információs társadalom elméletébe, majd megismerkedtek a legfontosabb oktatási kihívásokkal. Az előadás célja a következő témák szisztematikus körbejárása volt:

  1. Az információs társadalom fogalma: Játék a szavakkal, mit jelentenek a fogalmak (információ és társadalom) külön-külön és együttesen. A legfontosabb bevezető diskurzusok. Az információs társadalom kutatásának főbb irányzatai – Webster tipológiája.
  2. Az oktatás átalakuló szerepe az információs társadalomban.

A Benedict School pedagógus képzésének 2002 október 17 és 24-i előadásán mondottak elsajátításához a következő online tananyagokat kell elolvasni:

  1. Információs társadalom – az vajon mi?
  2. Információs Forradalom – sorozat az INFINIT Hírlevélben
  3. Az információ fogalmáról
  4. Paradigmaváltás az oktatásban? Számítógép segítette távtanulás

 

 

További ajánlott irodalom:

 

Krajcsi Attila: Az Internettel kapcsolatos régi problémák. (In: Jel-Kép. 2000/3. 3-10. oldal.)

Pintér Róbert: A globális információs társadalom: Castells – The Information Age (Tanulmány, in: Jel-Kép, 2000/3, 11-26)

Pintér Róbert: Információs társadalom: utópia vagy valóság? (in: Buda Béla – Sárközy Erika /szerk./ Közéleti Kommunikáció, Akadémiai Kiadó, Budapest)

Webster, Frank: What information Society? (in: The Information Society, Vol. 10(1), pp. 1-23; http://www.dodccrp.org/antch04.htm

Turi László: Az internet oktatási alkalmazása az egyetemen (in: Replika)

Kitekintés. Nyelv, gondolkodás és kommunikáció az iskola felől. Pléh Csaba és Somlai Péter beszélgetése Esti Judittal. Elhangzott a Kossuth Rádió Mérleg című műsorában, 1998-ban. In: Jelkép 1999/4. http://www.c3.hu/~jelkep/JK994/plehsom/plehsom.htm

Zsigmond Anna: Az egész életen át tartó tanulás http://www.erak.hu/tallozo.php#elet

Mihály Ildikó: Korszerű információs és kommunikációs technikák az Európai Unió iskoláiban. In: Új Pedagógiai Szemle 2001 október. http://www.oki.hu/cikk.asp?Kod=2001-10-vt-Mihaly-Korszeru.html

Az informatika oktatási alkalmazása. Válogatás az Országos Közoktatási Intézet anyagaiból. http://www.oki.hu/tema.asp?Kod=124

 

További hasznos linkek oktatás témakörben:

http://www.uniworld.hu/

http://www.origo.hu/mindentudasegyeteme/index.html

http://www.coedu.hu/

http://tavoktatas.lap.hu/