Információs társadalom, információs stratégiák, 2003 tavaszi félév

 

A kurzus célja, hogy bevezesse a hallgatókat az információs társadalom elméletébe, legfontosabb kérdéseibe és dilemmáiba, majd ezt követően ismertesse az információs kihívásra adott állami válaszokat ill. néhány információs stratégiát.

Az egyes órák két részből állnak:

- tallózás az információs társadalom és politika friss trendjeiből (kb. 15-30 perc)

- az előadó ismerteti az óra vonatkozó anyagát vitaindító jelleggel (kb. 60-75 perc)

Az órák látogatása nem kötelező, de bele számít a kapott érdemjegybe. A félév végét előre megadott és egyeztetett téma alapján írt házi dolgozat és annak szóbeli megvédése zárja. Az érdemjegy kialakításakor figyelembe vett szempontok:

- órai jelenlét és aktív munka

- félév végi dolgozat és szóbeli vizsga (bővebb információk és linkek a dolgozat elkészítéséhez)

- az ITTK heti hírlevelének olvasása (feliratkozás: http://www.ittk.hu/infinit) ill. a jegyzet (Z. Karvalics László: Információs társadalom, Műegyetem Kiadó, 1995) ismerete.

 

A szeminárium tematikája:

1. A félév tematikájának ismertetése, a tárgy elvégzésének feltételei.

 

2. Bevezető diskurzusok az információs társadalomba:

Krajcsi Attila: Az Internettel kapcsolatos régi problémák. (In: Jel-Kép. 2000/3. 3-10. oldal. http://www.jate.u-szeged.hu/~krajcsi/publikac/inthatas.htm)

Pintér Róbert: Információs társadalom – az vajon mi? I-II. (in: INFINIT Hírlevél, 2000. 10. 05-12: http://www.ittk.hu/infinit/2000/1005/index.html)

 

3. Az információs társadalom társadalomtudományi kérdései:

Pintér Róbert: A globális információs társadalom: Castells – The Information Age (Tanulmány, in: Jel-Kép, 2000/3, 11-26)

Webster, Frank: What information Society? (in: The Information Society, Vol. 10(1), pp. 1-23; http://www.dodccrp.org/antch04.htm

Castells, Manuel: The Information Age: Economy. Society and Culture. (Oxford: Blackwell. 1996-1998.) (Jegyzet magyar nyelven)

Volume I: The Rise of the Network Society.

Volume II: The Power of Identity.

Volume III: End of Millenium.

 

4. Az információs stratégiák kialakulása és jellemzői:

Z. Karvalics László: Az információstratégiák kialakulása és jellemzői (in: Mi a jövő, OMFB-ORTT-HÉA, 1998, 295-322)

 

5. Hogyan írjunk és elemezzünk információs stratégiát?

Pintér Róbert: Hogyan írjunk információs stratégiát?

 

6. Az Európai Unió információs stratégiája I.: A Bangemann-jelentés:

Bangemann-jelentés: Európa és a globális információs társadalom (in: Mi a jövő, OMFB-ORTT-HÉA, 1998, 44-79). Angolul: http://europa.eu.int/ISPO/docs/basics/docs/bangemann.pdf)

 

7. Az Európai Unió információs stratégiája II.: Az eEurope:

e-Europe Információs Társadalom mindenkinek program (1999 decemberi program, magyarul ld. az INCO oldalán: http://www.inco.hu/inco3/vita/cikk0h.htm)

e-Europe akcióterv (2000 júniusi program, magyarul ld. az INCO oldalán: http://www.inco.hu/inco4/kozpont/ovocikk1.htm)

Pintér Róbert: Hatsebességes Európa (In: INFINIT Hírlevél, négy részben: 2000 december 14, 21 ill. 2001 június 28, július 5)

 

8. Fókuszban Kelet és Közép Európa:

eEurope+2003: A co-operative effort to implement the Information Society in Europe – Action Plan (prepared by the Candidate Countries with the assistance of European Commission) June 2001

http://europa.eu.int/information_society/international/candidate_countries/index_en.htm

 

9. Finnország, mint Európa információs társadalom laboratóriuma:

Pintér Róbert: A finn információs társadalom politikai programja (Szakdolgozat, 1999 október, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Bölcsészettudományi Kar politikaelmélet nappali B-szakán) (Kibővített, átírt formában megjelent önálló kötetként - Élő Gáborral közösen a Kossuth Kiadónál)

Castells, Manuel – Himanen, Pekka: The Information Society and the Welfare State – the Finnish Model (Oxford University Press 2002)

 

10. Konzultáció: témaválasztás.

 

11. A magyar információs politika rövid története I.: a Széchenyi-tervtől a NITS-ig:

Magyar Válasz az információs társadalom kihívásaira (Informatikai Helyettes Államtitkár, 1999 december, http://www.iif.hu/~lengyel/valasz)

Tézisek az információs társadalomról (Miniszterelnöki Hivatal, Budapest, 2000 február, http://www.kancellaria.gov.hu/tevekenyseg/kiadvanyok/tezis.htm)

Magyar Informatikai Charta (Informatikai Érdekegyeztető Fórum, 2000 április, http://www.inforum.org.hu)

Széchenyi-terv Nemzeti Fejlesztési Terv – Informatikai fejezet (Gazdasági Minisztérium, Budapest, 2000 március-2000 december, http://www.gm.hu/szechenyi/index.htm)

Nemzeti Információs Társadalom Stratégia 1.0 verzió (Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztosság, 2001. május 17.)

 

12. A magyar információs politika rövid története II.: Az IHM új stratégiai kezdeményezései és a NFT:

Az irodalmat később adja meg az előadó.

 

Pintér Róbert, tanársegéd, Információ és Tudásmenedzsment Tanszék

pinter.robert@ittk.hu, 2003 február

A kurzus tematikája elérhető az Interneten is: http://www.tar.hu/isip