Internet gazdaság, internet kultúra, internet politika, BME 2005/06 őszi félév

A kurzus célja, hogy bevezesse a hallgatókat az Internettel kapcsolatos diskurzusokba, a téma legfontosabb kérdéseibe és dilemmáiba, különös tekintettel a gazdasági, kulturális és politikai vonatkozásokra.

Az egyes órák három részből állnak:

- tallózás az internet kultúra-politika friss trendjeiből (kb. 15 perc)

- az előadó ismerteti az óra vonatkozó anyagát vitaindító jelleggel (kb. 60 perc)

- a hallgatók közösen megbeszélik a vitás pontokat (kb. 15 perc)

Az órák látogatása erősen beleszámít a kapott érdemjegybe. A félév végét előre megadott és egyeztetett téma alapján írt házi dolgozat és annak szóbeli megvédése zárja. Az érdemjegy kialakításakor figyelembe vett szempontok:

- órai jelenlét és aktív munka

- félév végi dolgozat és szóbeli vizsga (bővebb információ)

- az ITTK heti hírlevelének olvasása (feliratkozás: http://www.ittk.hu/infinit) ill. a később megadott irodalom ismerete.

 

A szeminárium tematikája:

 

1. A félév tematikájának ismertetése, a tárgy elvégzésének feltételei.

 

2. Az Internet története nem klasszikus szemszögből:

Castells, Manuel. The Internet Galaxy. Reflections on the Internet, Business and Society. (Oxford University Press. 2001, 9-17-ik oldal.)

Hardy, Henry Edward: The History of the Net (Master’s Thesis, University of Michigan, School of Information and Library Studies, 1993) http://www.ocean.ic.net/ftp/doc/nethist.html

Keviczky László. Az Internet rövid története. (In: Az információs társadalom. Magyarország az ezredfordulón. Szerk. Glatz Ferenc. 2000. 211-229-ik oldal.)

Millarch, Francisco. Net ideologies. (In: Cybersoc Magazine. 1998. http://www.millarch.org/francisco/papers/net_ideologies.htm)

Z. Karvalics László. Boszorkánymesterek (Katie HafnerMatthew Lyon: Ahol sokáig ébren maradnak a boszorkánymesterek. Az Internet kezdetei.) (In: Fogpiszkáló a hálózaton. Budapest. Prím Kiadó. 2000. 290-294-ik oldal.)

 

3. Internet és kultúra: a létrehozók szubkultúrájától a kulturális paradigmaváltásig:

Barlow, John Perry. Cyberspace Függetlenségi Nyilatkozat. 1994 (In: Replika 26, 1997 július. 165-166. oldal. http://makosteszta.sote.hu/cyberspa.htm)

Kömlődi Ferenc: Fénykatedrális – technokultúra 2001 (Kávé Kiadó, Budapest, 1999)

A „kibertér” és az „amerikai álom”: Magna Charta a Tudás Korához. 1.2 verzió. 1994. (In: Replika 26, 1997 július.)

Negroponte, Nicholas. Being Digital. (Vintage Books, New York. 1995.) (Magyarul: Digitális létezés, 2002)

 

4. Internet és gazdaság: a hagyományos gazdaság és az új gazdaság átalakulása:

Adriann, Robert. Infobahn blues. (In: Replika 19-20.)

Castells, Manuel. The Internet Galaxy. Reflections on the Internet, Business and Society. (Oxford University Press. 2001, 65-90-ik oldal és 102-112-ik oldal)

Pintér Róbert: Summer University WebshopHetedik rész: „Termelés” I. (Production). Lawrence T. Greenberg előadása nyomán. Summer University Webshop. Production Day. 2002 június 7. http://www.webuse.umd.edu) (in: INFINIT Hírlevél, 2002. 09. 12 http://www.ittk.hu/infinit)

Szekfű Balázs. A Nagy Internet Játék – a 90-es évek gazdaságának „szembekötősdije” (ITTK Klub vitaindító, 2001. május 24.)

 

5. Internet és politika: a politikai participáció átalakulása: aktivizálódás vagy újratermelődés?

Norris, Pippa. Who Surfs? New Technology, Old Voters and Virtual Democracy. (In democracy.com? Governance in a Networked World. Edited by Elanie Ciulla Kamarck and Joseph S. Nye, Jr. Hollis, NH, Hollis Publisher. 1999.)

Coleman, Stephen: E-Politics: democracy or marketing? (In: Voxpolitics.com, 2001, http://www.voxpolitics.com/news/voxfpub/story266.shtml)

Dányi Endre: A faliújság visszaszól – politikai kommunikáció és kampány az interneten (In: Médiakutató, 7. szám, 2002)

Resnick, David: Politics on the Internet: The Normalization of Cyberspace (In: New Political Science Number 41-42, 1997, http://www.urbsoc.org/cyberpol/resnick.shtml)

 

A hatodik leckétől maguk az órára járó hallgatók döntötték el, hogy a továbbiakban mely témákat és milyen sorrendben tárgyaljunk (26 javasolt témából), így a tematika további része a következőképpen alakult (minden óra követi a következő szerkezetet: esettanulmány, érvek a témával kapcsolatban pro és kontra, kulcsszereplők, továbblépés-trendek és jövő, hallgatói kontribúció). A javasolt irodalmak az egyes órákon kerülnek ismertetésre:

1.      Játék és internet: a pacmantól az MMORP-ig és vissza – Fekete Zsombor vendégelőadó órája (PPT – kb. 1 mb!)

2.      Internet és reklám Óravázlat és irodalom

3.      Az internet, mint hálózati erőforrás (a Seti@home-tól a peer-to-peer technológiákig) Óravázlat és irodalom

4.      Biztonság, vírusok és spamek Óravázlat és irodalom

5.      Ellenőrzés, megfigyelés, felügyelet és privacy Óravázlat és irodalom

6.      Az internet szabályozása: a kör négyszögesítése? Óravázlat és irodalom

7.      Miért nem internetezik a magyar? Óravázlat és irodalom

 

Pintér Róbert, tanársegéd, BME Információ és Tudásmenedzsment Tanszék

pinter.robert@ittk.hu, 2005 december