Információs stratégiák elemzése 2001/2002-es tanév, tavaszi félév

A kurzus célja, hogy bevezesse a hallgatókat az információs társadalom elméletébe, legfontosabb kérdéseibe és dilemmáiba, majd ezt követően ismertesse az információs kihívásra adott állami válaszokat ill. néhány információs stratégiát.

Az egyes órák három részből állnak:

- tallózás az információs társadalom és politika friss trendjeiből (kb. 15 perc)

- az előadó ismerteti az óra vonatkozó anyagát vitaindító jelleggel (kb. 45-60 perc)

- a hallgatók közösen megbeszélik a vitás pontokat (kb. 15-30 perc)

Az órák látogatása nem kötelező, de beszámít a kapott érdemjegybe. A félév végét előre megadott és egyeztetett téma alapján írt házi dolgozat és annak szóbeli megvédése zárja. Az érdemjegy kialakításakor figyelembe vett szempontok:

- órai jelenlét és aktív munka

- félév végi dolgozat és szóbeli vizsga

- az ITTK heti hírlevelének olvasása (feliratkozás: http://www.ittk.hu/infinit) ill. a később megadott irodalom ismerete.

 

A szeminárium tematikája:

1. A félév tematikájának ismertetése, a tárgy elvégzésének feltételei.

2. Bevezető diskurzusok az információs társadalomba.

3. Az információs társadalom társadalomtudományi kérdései.

4. Az információs stratégiák kialakulása és jellemzői.

5. Hogyan írjunk és elemezzünk információs stratégiát?

6. Az Európai Unió információs stratégiája I.: A Bangemann-jelentéstől az eEurope-ig

7. Az Európai Unió információs stratégiája II.: Az eEurope

8. Fókuszban Kelet és Közép Európa.

9. Finnország, mint Európa információs társadalom laboratóriuma.

10. Konzultáció: témaválasztás.

11. A magyar információs politika rövid története I.: a NITS-től a Magyar Válaszig.

12. A magyar információs politika rövid története II.: az IKB-tól a Széchenyi-tervig.

Pintér Róbert, tanársegéd, Információ és Tudásmenedzsment Tanszék

pinter.robert@ittk.hu, 2002 február

A kurzus tematikája elérhető az interneten is: http://www.tar.hu/isip