Információs politika Magyarországon 2002/2003-as tanév, tavaszi félév (PL-318)

A kurzus célja, hogy bevezesse a hallgatókat az információs társadalom elméletébe, legfontosabb kérdéseibe és dilemmáiba, majd ezt követően ismertesse az információs kihívásra adott európai és specifikusan magyar politikai válaszokat ill. elemezzen néhány információs stratégiát.

Az egyes órák két részből állnak:

- tallózás az információs társadalom és politika friss trendjeiből (kb. 15-30 perc)

- az előadó ismerteti az óra vonatkozó anyagát vitaindító jelleggel (kb. 60-75 perc)

 

Az órák látogatása nem kötelező, de beszámít a kapott érdemjegybe. A félév végét előre megadott és egyeztetett téma alapján írt házi dolgozat és annak szóbeli megvédése zárja. Az érdemjegy kialakításakor figyelembe vett szempontok:

- órai jelenlét és aktív munka

- félév végi dolgozat és szóbeli vizsga

- az ITTK heti hírlevelének olvasása (feliratkozás: http://www.ittk.hu/infinit) ill. a később megadott irodalom ismerete.

 

A szeminárium tematikája:

A félév tematikájának ismertetése, a tárgy elvégzésének feltételei

Bevezető diskurzusok az információs társadalomba

Krajcsi Attila: Az Internettel kapcsolatos régi problémák. (In: Jel-Kép. 2000/3. 3-10. oldal. http://www.jate.u-szeged.hu/~krajcsi/publikac/inthatas.htm)

Pintér Róbert: Információs társadalom – az vajon mi? I-II. (in: INFINIT Hírlevél, 2000. 10. 05-12: http://www.ittk.hu/infinit/2000/1005/index.html)

Az információs társadalom lehetséges kutatási irányzatai és nagyobb politikatudományi kérdései

Pintér Róbert: A globális információs társadalom: Castells – The Information Age (Tanulmány, in: Jel-Kép, 2000/3, 11-26)

Webster, Frank: What information Society? (in: The Information Society, Vol. 10(1), pp. 1-23; http://www.dodccrp.org/antch04.htm

Castells, Manuel: The Information Age: Economy. Society and Culture. (Oxford: Blackwell. 1996-1998.) (Jegyzet magyar nyelven)

Az információs stratégiák kialakulása és jellemzői. Hogyan írjunk és elemezzünk információs stratégiát?

Z. Karvalics László: Az információstratégiák kialakulása és jellemzői (in: Mi a jövő, OMFB-ORTT-HÉA, 1998, 295-322)

Pintér Róbert: Hogyan írjunk információs stratégiát?

Az Európai Unió információs stratégiája: a Bangemann-jelentéstől az eEurope-ig

Bangemann-jelentés: Európa és a globális információs társadalom (in: Mi a jövő, OMFB-ORTT-HÉA, 1998, 44-79). Angolul: http://europa.eu.int/ISPO/docs/basics/docs/bangemann.pdf)

e-Europe Információs Társadalom mindenkinek program (1999 decemberi program, magyarul ld. az INCO oldalán: http://www.inco.hu/inco3/vita/cikk0h.htm)

e-Europe akcióterv (2000 júniusi program, magyarul ld. az INCO oldalán: http://www.inco.hu/inco4/kozpont/ovocikk1.htm)

Pintér Róbert: Hatsebességes Európa (In: INFINIT Hírlevél, négy részben: 2000 december 14, 21 ill. 2001 június 28, július 5)

Fókuszban Kelet és Közép Európa

eEurope+2003: A co-operative effort to implement the Information Society in Europe – Action Plan (prepared by the Candidate Countries with the assistance of European Commission) June 2001

http://europa.eu.int/information_society/international/candidate_countries/index_en.htm

Magyarország információs társadalmi felkészültsége, főbb jellemzői

            Az irodalom később kerül kihirdetésre

A magyar információs politika szakaszai I.: a proto-korszaktól az IKB megalakulásáig (1994-2000)

Magyar Válasz az információs társadalom kihívásaira (Informatikai Helyettes Államtitkár, 1999 december, http://www.iif.hu/~lengyel/valasz)

Tézisek az információs társadalomról (Miniszterelnöki Hivatal, Budapest, 2000 február, http://www.kancellaria.gov.hu/tevekenyseg/kiadvanyok/tezis.htm)

Magyar Informatikai Charta (Informatikai Érdekegyeztető Fórum, 2000 április, http://www.inforum.org.hu)

A magyar információs politika szakaszai II.: az IKB, a Széchenyi-terv és a NITS (2000-2002)

Széchenyi-terv Nemzeti Fejlesztési Terv – Informatikai fejezet (Gazdasági Minisztérium, Budapest, 2000 március-2000 december, http://www.gm.hu/szechenyi/index.htm)

Nemzeti Információs Társadalom Stratégia 1.0 verzió (Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztosság, 2001. május 17.)

A magyar információs politika szakaszai III.: az IHM, a KITKH, a NIS és a NFT (2002-)

            Az irodalom később kerül kihirdetésre

Milyen messze vagyunk Európától: a magyar információs politika jövője

            Az irodalom később kerül kihirdetésre

 

Pintér Róbert, tanársegéd, Információ és Tudásmenedzsment Tanszék

pinter.robert@ittk.hu, 2003 január

A kurzus tematikája elérhető az interneten is: http://www.tar.hu/isip