Pintér Róbert, szociológus-politológus, Információs Társadalom és Trendkutató Központ (ITTK):

Az Európai Unió információs társadalom kezdeményezései (ELTE Bölcsészettudományi Kar, Szociológiai Intézet: Európai Uniós képzés; a 2000 január 17-i előadás vázlata és tananyagai)
 

A hallgatók bevezetést nyertek az információs társadalom elméletébe, megismerkedtek a legfontosabb Európai Uniós információs társadalmi kezdeményezésekkel, gazdasági vonatkozásokkal és azok hazai hatásaival. Az előadás célja a következő témák szisztematikus körbejárása volt:

1. Az információs társadalom társadalomtudományi beágyazása: mi az információs társadalom? Bevezető diskurzusok, fontosabb elméleti és gyakorlati kérdések.

2. Az Európai Unió információs társadalom kezdeményezéseinek története:
a.) a Bangemman-korszak (1993-1999): a Bangemann-jelentés és gazdáság-központúsága,
b.) az e-Europe-korszak (1999-): az e-Europe főbb célkitűzései és társadalom-központúsága.

3. Hatsebességes Európa: Az európai államok információs fejlettség szerinti csoportjai. Az Európai Unió tagállamainak helye a csoportokon belül. Sajátos fejlődési modellek és magyarázó változók.

4. A finn információs társadalom, mint az Európai Unió információs társadalom mintaországa.

A 2001 január 17-i előadáson mondottak elsajátításához a következő online tananyagokat kell elolvasni:

  1. Információs társadalom – az vajon mi?
  2. Az e-Europe Információs Társadalom mindenkinek - program fontos elemei (1999 decemberi program, magyarul ld. az INCO oldalán: http://www.inco.hu/inco3/vita/cikk0h.htm) az e-Europe akcióterv (2000 júniusi program, magyarul ld. az INCO oldalán: http://www.inco.hu/inco4/kozpont/ovocikk1.htm) és az eMagyarország (eMagyarország az ’eEurope: Információs Társadalom mindenkinek’ magyarországi programja; HÉA SI, Európai Párbeszéd Alapítvány, MGyOSz, Budapest, 2000 február, magyarul ld. az INCO oldalán: http://www.inco.hu/inco3/vita/cikk1h.htm)
  3. Hatsebességes Európa
  4. A finn információs társadalom politikai programja