Pintér Róbert, szociológus-politológus, Információs Társadalom és Trendkutató Központ (ITTK):

Információs társadalom VI-VII. (ELTE Bölcsészettudományi Kar, Szociológiai Intézet: Európai Uniós képzés; a 2001 szeptember 7-i előadások vázlata és tananyagai)

A hallgatók bevezetést nyertek az információs társadalommal kapcsolatos diskurzusokba, megismerkedtek a legfontosabb Európai Uniós információs társadalmi kezdeményezésekkel. Az előadás célja a következő témák szisztematikus körbejárása volt:

1. Az információs társadalom társadalomtudományi beágyazása: mi az információs társadalom? Bevezető diskurzusok, fontosabb elméleti és gyakorlati kérdések.

2. Az Európai Unió információs társadalom kezdeményezéseinek története:
a.) a Bangemman-korszak (1993-1999): a Bangemann-jelentés és gazdáság-központúsága,
b.) az e-Europe-korszak (1999-): az e-Europe főbb célkitűzései és társadalom-központúsága.
c.) az e-Europe+ 2003 programja.

3. Hatsebességes Európa: Az európai államok információs fejlettség szerinti csoportjai. Az Európai Unió tagállamainak helye a csoportokon belül. Sajátos fejlődési modellek és magyarázó változók.

A 2001 szeptember 7-i előadáson mondottak elsajátításához a következő online tananyagokat kell elolvasni:

  1. Információs társadalom – az vajon mi?
  2. Az e-Europe Információs Társadalom mindenkinek - program fontos elemei (1999 decemberi program, magyarul ld. az INCO oldalán: http://www.inco.hu/inco3/vita/cikk0h.htm) az e-Europe akcióterv (2000 júniusi program, magyarul ld. az INCO oldalán: http://www.inco.hu/inco4/kozpont/ovocikk1.htm) az eMagyarország (eMagyarország az ’eEurope: Információs Társadalom mindenkinek’ magyarországi programja; HÉA SI, Európai Párbeszéd Alapítvány, MGyOSz, Budapest, 2000 február, magyarul ld. az INCO oldalán: http://www.inco.hu/inco3/vita/cikk1h.htm) és az e-Europe+ 2003 (A co-operative effort to implement the Information Society in Europe – Action Plan http://europa.eu.int/information_society/international/candidate_countries/action_plan/index_en.htm)
  3. Fókuszban Közép-Kelet Európa (elemzés az e-Europe+ 2003 programjáról, A cikk két részben megjelent az Információs Társadalom és Trendkutató Központ (ITTK) heti elektronikus hírlevelében: http://www.ittk.hu/infinit/2001/0809/index.html és http://www.ittk.hu/infinit/2001/0816/index.html)
  4. Hatsebességes Európa