Ez egy kísérleti kurzus tematikája, amely végül nem valósult meg, mivel a befogadó intézmény végül házon belülről oldotta meg az oktatását hagyományos informatikai kurzussal.

 

Informatika a politológus szolgálatában

Kurzustematika tervezet

 

A kurzus célja, hogy bemutassa a hallgatóknak, hogyan használható a számítógép és az internet, mint segédeszköz a politikatudományi kutatásokban, elsősorban az információszerzésben, rendszerezésben, kutatási anyagok elkészítésében és prezentálásában, szakmai kapcsolatok kiépítésében és ápolásában.

 

Az egyes órák tervezett felépítése:

 

Az órák látogatása beleszámít a kapott érdemjegybe. A félév végét előre megadott és egyeztetett téma alapján írt házi dolgozat és annak szóbeli megvédése zárja. Az érdemjegy kialakításakor figyelembe vett szempontok:

- órai jelenlét és aktív részvétel

- félév végi szóbeli vizsga (bővebb információt az oktató a félév elején ad)

 

 1. A hallgatók informatika (számítógép- és egyéb eszközök, valamint internet-) használatával kapcsolatos ismereteinek felmérése.
 2. Keresés, és összetett keresés az interneten. Desktop keresés.
 3. Könyvek, elektronikus folyóiratok, elektronikus könyvtárak az interneten.
 4. Politológia témájú elektronikus tananyagok (pl. Open Course Ware) és politológus szakmai közösségek, politikatudomány az interneten.
 5. Blog, szakmai blog, politológus és politikus bloggerek. Szakmai blog vezetése. Rendszerezett információszerzés RSS segítségével.
 6. Wikik és használatuk, a legismertebb wiki: a Wikipédia.
 7. Kutatási források menedzselése, gyűjtése, rendszerezése, és bibliográfia összeállítása (pl. Zotero).
 8. Közös kutatási munka menedzselése informatikai eszközök segítségével: e-mail és levelezőlisták, kapcsolati közösségi hálók (pl. iWiW), VoIP, chat, fórum, óriásfájl megosztás FTP-n és interneten (pl. YouSendIt), közös dokumentumszerkesztés.
 9. Praktikus ismeretek a szövegszerkesztő kutatási célú felhasználásával kapcsolatban: tanulmány és kutatási jelentés készítése (dokumentumsablon, tagolás, PDF-készítése stb.)
 10. Prezentáció készítése és előadása.
 11. Egyéb informatikai ismeretek (információk mentése és archiválása; szkennelés, szövegfelismerés és „képlopás”; hangfájlok készítése és megosztása – podcast, diktafon használata, hangfelvételek digitalizálása, átkódolása és közzététele; fotó- és videómegosztás; PDA használat)
 12. Összefoglalás: információkeresés, rendszerezés és kutatás (keresés az interneten és saját számítógépen, elektronikus könyvtárak, RSS, blogok, wikik); információk és kutatási eredmények elkészítése és közzététele (pl. PPT, kutatási jelentés, levelezőlisták, blog, híroldal stb.).

 

A kurzuson elhangzottakról hangfelvételek készülnek (ún. podcastok), ezek a hallgatók számára szabadon letölthetőek lesznek a kurzus oldaláról (http://www.artefaktum.hu).

 

Készül egy kurzusblog is, ahol a tanárok és diákok megoszthatják egymással a tanítással, órákkal kapcsolatos információkat, gondolatokat, tanácsokat (a diákok az olvasás mellett hozzá is szólhatnak a bejegyzésekhez, az Edublogs.org domain alatt).

 

A kurzusnak az első órát követően (az e-mail címek összegyűjtése után) levelezőlistája is készül a Googlegroups segítségével.

 

Dr. Pintér Róbert

BME-ITTK, tudományos és stratégiai igazgató

pinter.robert@ittk.hu

2007. november 28.