Információs Társadalom– Információstratégiák

2001/2002-es tanév, őszi félév

 

A kurzus célja, hogy bevezesse a hallgatókat az információs társadalom elméletébe, legfontosabb kérdéseibe és dilemmáiba, majd ezt követően ismerteti az információs kihívásra adott állami válaszokat ill. néhány információs stratégiát.

 

Az egyes órák három részből állnak:

-          tallózás az információs társadalom és politika friss trendjeiből (kb. 15 perc)

-          az előadó ismerteti az óra vonatkozó anyagát vitaindító jelleggel (kb. 45-60 perc)

-          a hallgatók közösen megbeszélik a vitás pontokat (kb. 15-30 perc)

 

Az órák látogatása nem kötelező, de beszámít a kapott érdemjegybe. A félév végét előre megadott és egyeztetett téma alapján írt házi dolgozat és annak szóbeli megvédése zárja. Az érdemjegy kialakításakor figyelembe vett szempontok:

-          órai jelenlét és aktív munka

-          félév végi dolgozat és szóbeli vizsga

-          az ITTK heti hírlevelének olvasása (feliratkozás: http://www.ittk.hu/infinit) ill. az egyetemi jegyzet ismerete (Z. Karvalics László: Információs társadalom – A technikától az emberig, Műegyetemi Kiadó, 1995)

 

A szeminárium tematikája:

 

1.      A félév tematikájának ismertetése, a tárgy elvégzésének feltételei.

2.      Bevezető diskurzusok az információs társadalomba.

3.      Az információs társadalom társadalomtudományi kérdései.

4.      Az információs stratégiák kialakulása és jellemzői.

5.      Hogyan írjunk és elemezzünk információs stratégiát?

6.      Az Európai Unió információs stratégiája.

7.      Fókuszban Kelet és Közép Európa.

8.      Finnország, mint Európa információs társadalom laboratóriuma.

9.      Konzultáció: témaválasztás.

10.  A magyar információs politika rövid története I.: a NITS-től a Magyar Válaszig.

11.  A magyar információs politika rövid története II.: az IKB-tól a Széchenyi-tervig.

12.  Kiselőadások.

13.  Kiselőadások – folytatás.

 

Pintér Róbert, tanársegéd, Információ és Tudásmenedzsment Tanszék

pinter.robert@ittk.hu, 2001 szeptember

A kurzus tematikája elérhető az interneten is: http://itm.bme.hu/ ill. http://www.tar.hu/isip