Információs Politika – Információs Stratégia

2000/2001-es tanév, tavaszi félév

A szeminárium tematikája:

 1. Bevezetés: információs társadalom – az vajon mi?
 2. Információs forradalom – a futurológiai vízió.
 3. Manuel Castells – az információs korszakról.
 4. Adatok a magyar információs társadalomról.
 5. Az információs stratégiák kialakulása és jellemzői.
 6. Hogyan készítsünk információs stratégiát?
 7. Hogyan elemezzünk információs stratégiát I.: Finnország
 8. Hogyan elemezzünk információs stratégiát II.: Malajzia.
 9. Magyar információs társadalom szakstratégiák I.: Széchenyi-terv.
 10. Magyar információs társadalom szakstratégiák II.: Átjáró – Nemzeti Teleház Stratégia.
 11. Magyar információs társadalom szakstratégiák III.: Nemzeti információs társadalom stratégia (NITS) és háttéranyagai.
 12. Írjunk információs stratégiát! A vázlat elkészítése és csoportbeosztás.
 13. A stratégia készítése – konzultáció.
 14. A stratégia prezentációja, a csoportmunka bemutatása.
Tananyag és a vizsga anyaga:

Első órához: Pintér Róbert: Információs társadalom – az vajon mi? I-II. (in: INFINIT Hírlevél, 2000. 10. 05.-12, 3 oldal, http://www.ittk.hu/infinit)

2-ik órához: Pintér Róbert: Az információs forradalom (A 13 részes sorozat megjelent az INFINIT Hírlevélben, 1999. 10. 07 - 2000. 01. 20 között, 21 oldal, http://www.ittk.hu/infinit)

3-ik órához: Pintér Róbert: A globális információs társadalom: Castells – The Information Age (Tanulmány, in: Jel-Kép, 2000/3, 11-26); Varga Barbara: MANUEL CASTELLS ÉS A MCLUHAN-GALAXIS HALÁLA (Tanulmány, in: Jel-Kép, 1999/2, http://www.c3.hu/~jelkep/JK992/barbara/barbara.htm)

4-ik órához: Angelusz Róbert-Tardos Róbert: Útban az Internet-galaxis felé? Tájkép az új technikák hazai expanziójáról (Tanulmány, in: Jel-Kép, 1999/2, http://www.c3.hu/~jelkep/JK992/angelusz/angelusz.htm)

5-ik órához: Z. Karvalics László: Az információstratégiák kialakulása és jellemzői (in: Mi a jövő, OMFB-ORTT-HÉA, 1998, 295-322)

6-ik órához: Hogyan írjunk információs stratégiát?

7-ik órához: Dr. Élő Gábor – Pintér Róbert: Finnország – Út az információs társadalomba (Kossuth 1999, Budapest, kb. 80 oldal);

8-ik órához: Z. Karvalics László Veszelka Tamás: Malajzia – Út az információs társadalomba (Kossuth 1997, Budapest, kb. 80 oldal, http://www.ittk.hu/infinit/0715/malajzia.html);

9-ik órához: Széchenyi-terv – Nemzeti Fejlesztési Terv (Gazdasági Minisztérium, 2000, http://www.gm.hu/szechenyi/index.htm)

10-ik órához: Átjáró – Nemzeti Teleház Stratégia és Program 2000-2006 – összefoglaló áttekintés (Teleház Kht., 2000 szeptember, 39 oldal, http://www.telehaz.hu/hosted/page11/)

11-ik órához: a Nemzeti információs társadalom stratégia (NITS) kapcsolódó munkaanyaga: E-önkormányzat (PDF-ben, a file kibontása Acrobat Reader-t igényel!)

12-ik órához: Csoportmunka.

13-ik órához: Konzultáció, az irodalmat az előző órai munka határozza meg.

14-ik órához: Vizsga – az elkészített részanyagok prezentációja.

A tárgyat oktató tanszék:

BTK Politikaelmélet Tanszék

Előadó

Pintér Róbert, Információs Társadalom és Trendkutató Központ (ITTK, http://www.ittk.hu)
 
 

Pintér Róbert, pr@ittk.hu, 2000 december