Szakmai írások

Az alábbiakban az információs társadalom témakörével foglalkozó online szabadon publikálható írásaimból található egy csokorral. Sajnos a legtöbb kutatási anyag, ami az önéletrajzomban olvasható, megrendelésre készült és ezért nem közzétehető.
 

Compaq és Novell: egy hálózati reklám értelmezési kísérlete (kézirat, 1997 január)

“Teréz anya Szupersztár” és “Ezerarcú Diana” - a Nép Hercegnője - avagy hogyan temet a sajtó (kézirat, 1998 január-május) - díjnyertes pályamunka: ELTE Szociológiai Intézetének Deviancia Szakiránya által kiírt Asztalfiók(a) I. pályázat első díja (megjelenés alatt az ELTE Szociológiai Intézet Deviancia Szakirányának kötetében)

Virtuális szexualitás: A jövő szexualitásának története? (kézirat, 1998 május) - díjnyertes pályamunka: ELTE Szociológiai Intézetének Deviancia Szakiránya által kiírt Asztalfiók(a) II. pályázat második díja (megjelenés alatt az ELTE Szociológiai Intézet Deviancia Szakirányának kötetében)

Az információs társadalomba való átmenet refeudalizált nyilvánossága (Szakdolgozat, 1999 április, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Központjának szociológia nappali szakán, kommunikáció és médiaszociológia szakirányon) (in: Így írtunk mi - A XXIV-ik OTDK díjnyertes munkái (Benda Klára - Hack József - Pintér Róbert szerk.) (1999) 7-56, megjelent rövidített formában.)

A hivatali Web-oldaltól az intelligens város átfogó programjáig (in.: Kutatási Jelentés, 1999/2, 15-22, kiadja a BME-Unesco Információs Társadalom és Trendkutató Központ - INFINIT Műhely)

Paradigmaváltás az oktatásban? Számítógép segítette távtanulás (in.: INFINIT - INFormációs társadalom, INternet, Információ Technika; az ITTK elektronikus heti hírlevele, 1999. 09. 16., www.ittk.hu/infinit, az írást átvette az Internet Kalauz 1999/10 száma, Prím Kiadó, Budapest)

A finn információs társadalom politikai programja (1999) (Szakdolgozat, 1999 október, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Bölcsészettudományi Kar politikaelmélet nappali B-szakán) (Kibővített, átírt formában megjelent önálló kötetként - Élő Gáborral közösen)

Információs Forradalom - sorozat az INFINIT Hírlevélben.

A magyar információs társadalom - sorozat az INFINIT Hírlevélben.

2000 április 20-án nyílt meg az ötödik Internet Galaxis, melyen az ITTK ismertette legújabb kutatási eredményét: Magyarország információs társadalmi fejlettsége - előtanulmány címmel jelent meg (in.: INFINIT – INFormációs társadalom, INternet, Információ Technika; az ITTK elektronikus heti hírlevele, 2000. 04. 20., http://www.ittk.hu/infinit/2000/0420/index.html, ill.: Kutatási Jelentés, 1999/6, 7-9, kiadja a BME-Unesco Információs Társadalom és Trendkutató Központ - INFINIT Műhely)

Információs Politika (előadás, mely elhangzott a Politikatörténeti Intézet esztergomi nyári egyetemén, 2000 július 8-án)

A globális információs társadalom: Castells – The Information Age (Tanulmány, in: Jel-Kép, 2000/3, 11-26)