RTF-formátumban
Információs társadalom II.

Dessewffy Tibor - Pintér Róbert

2000-2001/II. félév

A kurzus célja, hogy az előző félévi bevezetést követően mozaikszerűen bemutassa az információs társadalom egyes kiemelten fontos részterületeit. Az információs társadalom a (poszt)modernitás, a globalizálódó világ és a kockázattársadalom hívószavaival azonos népszerűségnek örvendő szakkifejezés, amely napjainkban kezd meghonosodni a társadalom-tudományi gondolkodásban. Vajon hogyan kapcsolódik ez az ’új korszak’ és tudományos tükre a hagyományos kötőjeles szociológiákhoz és a társadalom-tudományos kutatásokhoz?

A kurzus során a hallgatók kiselőadásokkal illetve órai közreműködésükkel bizonyíthatják képességeiket és felkészültségüket. Három illetve több hiányzás esetében a kurzus nem abszolválható. A kurzuson való részvétel előfeltétele az angol nyelvű szakszöveg olvasás. Az érdemjegy kialakításánál az alábbi szempontok érvényesülnek:

Kiselőadások: 30%

Órai munka: 30%

Szemináriumi dolgozat: 40%

Tanmenet:

 1. Bevezetés: Egy kis emlékeztető/ízelítő arról mi is az információs társadalom

 2. Pintér Róbert: Információs társadalom – az vajon mi? I-II. (in: INFINIT Hírlevél, 2000. 10. 05-12: http://www.ittk.hu/infinit/2000/1005/index.html) (vajonmi.rtf)
   
   
 3. Technológia és társadalom:

 4. Neil Postman – Informing ourselves to death
  http://cec.wustl.edu/~cs142/articles/MISC/informing_ourselves_to_death--postman (postman1.html)

  Technorealism
  http://www.technorealism.org/overview.html (technorealism.html)

  Ajánlott:
  Neil Postman – Technopoly: The Surrender of Culture to Technology
  http://www.booknotes.org/transcripts/10183.htm (postman2.html)

  Neil Postman – Five Things We Need to Know About Technological Change
  http://www.newtech.org/address10_en.htm (postman3.html)

  Tim Healy – The Unanticipated Consequences of Technology
  http://www.scu.edu/SCU/Centers/Ethics/publications/submitted/healy/consequences.shtml (healy.html)

  Arnold Kling – Building a Bridge to Neil Postman: “Arguing in My Spare Time”
  http://www.arnoldkling.com/~arnoldsk/aimst2/aimst219.html (kling.html)
   
   

 5. Internet ideológiák:

 6. Francisco Millarch – Net ideologies
  http://www.millarch.org/francisco/papers/net_ideologies.htm (millarch.html)

  Nicholas Negroponte – Being Digital (részletek), Part Three: Digital Life:

  13: The Post-Information Age:
  http://archives.obs-us.com/obs/english/books/nn/ch13c01.htm (negro13.html)

  14: Prime Time Is My Time:
  http://archives.obs-us.com/obs/english/books/nn/ch14c01.htm (negro14.html)

  16: Hard Fun:
  http://archives.obs-us.com/obs/english/books/nn/ch16c01.htm (negro16.html)

  17: Digital Fables and Foibles:
  http://archives.obs-us.com/obs/english/books/nn/ch17c01.htm (negro17.html)

  18: The New E-xpressionists:
  http://archives.obs-us.com/obs/english/books/nn/ch18c01.htm (negro18.html)

  Epilógus: http://archives.obs-us.com/obs/english/books/nn/ch19epi.htm (negroepi.html)
   
   

 7. Hatalom és nyilvánosság

 8. Reinald Döbel – Power and powerlessness
  http://www.sociology.org/content/vol004.003/globvlg2.html (dobel.html)

  Mark Poster – Cyberdemocracy: Internet and the Public Sphere
  http://www.hnet.uci.edu/mposter/writings/democ.html (poster2.html)

  Angelusz Róbert – Az új kommunikációs technikák és a nyilvánosság
  (in: Világosság, 1998/4 vagy in: A láthatóság görbe tükre Új Mandatum, Bp. 2000)
   
   

 9. Politikai részvétel és participáció

 10. Chris Toulouse – Political parties and trade unions
  http://www.urbsoc.org/guides/ukseminar/Lipset.html (toulouse.html)

  Pippa Norris – Who surfs?
  http://ksghome.harvard.edu/~.pnorris.shorenstein.ksg/acrobat/whosurfs.pdf (pippa.pdf)
   
   

 11. A Netizen

 12. Molnár Szilárd – A magyar hálózati polgár és annak mérési problémája (netizen.rtf)
  (in: Kutatási Jelentés, 2000/8, kiadja a BME-Unesco Információs Társadalom és Trendkutató Központ – INFINIT Műhely)

  Manuel Castells – The citizen versus the Machine
  http://www.unesco.org/courier/1999_10/uk/dires/txt1.htm (castells.html)
   
   

 13. Felügyelet

 14. Steve Mainprize – Elective Affinities in the Engineering…
  http://www.sociology.org/content/vol002.002/mainprize.html (mainprize.html)

  David Lyon – The World Wide Web of Surveillance
  http://www.infosoc.co.uk/00101/feature.htm (lyon.html)

  Ajánlott:
  ORIGO: A Nagy Testvér már a munkahelyen is figyel minket
  http://www.origo.hu/internet/trendek/001019peter.html (origo.html)

  James Boyle: Foucault in Cyberspace
  http://www.wcl.american.edu/pub/faculty/boyle/foucault.htm (boyle.html)
   
   

 15. Ellenőrzés és kompetencia

 16. Felix Stalder – The Control Revolution
  Felix Stalder Shapiro's Control Revolution
  http://gopher.fis.utoronto.ca/~stalder/html/controlrev.html (stalder.html)

  Andrew L. Shapiro – Privacy for Sale
  http://past.thenation.com/issue/970623/0623shap.htm (shapiro1.html)

  Andrew L. Shapiro – The Control Revolution – introduction
  http://www.controlrevolution.com/complete.html#introduction (shapiro2.html)

  Ajánlott:
  Andrew L. Shapiro – The Control Revolution – Chapter 1.
  http://www.controlrevolution.com/complete.html#chapter (shapiro2.html)

  Dessewffy Tibor – A jövő emlékei – A hírvilág a digitális forradalom után (kézirat, dessewf.rtf)
   
   

 17. Internet és morális pánik

 18. Todd Gitlin: Imagebusters
  http://www.prospect.org/archives/16/16gitl.html (gitlin.html)

  Kitzinger Dávid – A morális pánik elmélete
  http://www.replika.c3.hu/40/03kitz.htm (kitzi.html)

  Ajánlott:
  The Cyberporn Debate
  http://ecommerce.vanderbilt.edu/cyberporn.debate.html (cyberporn.html)
   
   

 19. Konzultáció

 20. A félév végi dolgozatok témájának megvitatása.
   
   
 21. Etnicitás

 22. Lisa Nakamura – Race In/For Cyberspace: Identity Tourism and Racial Passing on the Internet
  http://www.hnet.uci.edu/mposter/syllabi/readings/nakamura.html (nakamura.html)

  Evelyn Kallen – Hate on the Net
  http://www.sociology.org/content/vol003.002/kallen.html (kallen.html)

  Ajánlott:
  Anthony Walton – Technology versus African Americans
  http://www.theatlantic.com/issues/99jan/aftech.htm (walton.html)
   
   

 23. Kultúra és Cyberspace

 24. Mark Poster – Postmodern Virtualities
  http://www.hnet.uci.edu/mposter/writings/internet.html (poster1.html)

  Julian Dibbell – A Rape in Cyberspace
  http://www.hnet.uci.edu/mposter/syllabi/readings/rape.html (dibbell.html)

  Ajánlott:

  Judith S. Donath – Identity and Deception in the Virtual Community (donath.html)
  http://smg.media.mit.edu/people/Judith/Identity/IdentityDeception.html
   
   

 25. Oktatás és tudás

 26. Richard A. Lanham – The Implications of Electronic Information
  http://www.cni.org/docs/tsh/Lanham.html (lanham.html)

  Todd Oppenheimer – The Computer Delusion
  http://www.theatlantic.com/issues/97jul/computer.htm (oppenheim.txt)

  Ajánlott:

  Pierre Levy – Toward Superlanguage
  http://www.hnet.uci.edu/mposter/syllabi/readings/levy.html (levy.html)
   
   

 27. Összefoglalás – beszélgetés

 28. A kurzus tematikáját készítették:
  Dessewffy Tibor és Pintér Róbert, 2001 januárjában.
  Ez a kurzusanyag elérhető és letölthető a http://www.szoc.elte.hu/tdessewf illetve a http://www.tar.hu/isip oldalakról is.
  Ha bármi kérdés felmerül a kurzussal kapcsolatban kérjük írjon/írjál a Pinter.Robert@ittk.hu címre.