Dr. Karvalics László: Információs társadalom, információstratégiák

Tanársegéd: Pintér Róbert

 1. Bevezetés: A félév tematikájának ismertetése, a tárgy elvégzésének feltételei.
 2. Magyarország esélyei: Milyen esélyekkel indul Magyarország az információs társadalomba?
 3. A magyar információstratégia története: Az információ szerepe a magyar történelemben a középkortól napjainkig. Országválasztás: a hallgatók országokat választanak, amelyek információstratégiáját vizsgadolgozatban kell majd feldolgozniuk a félév végére.
 4. Az információstratégia: Mit nevezünk információstratégiának? Az információstratégiák jellemzői, története.
 5. Információstratégiai dokumentumok elemzése I.:
 6. Magyar Válasz az információs társadalom kihívásaira (Informatikai Helyettes Államtitkár, 1999 december, http://www.iif.hu/~lengyel/valasz)

  Tézisek az információs társadalomról (Miniszterelnöki Hivatal, Budapest, 2000 február, http://www.kancellaria.gov.hu/tevekenyseg/kiadvanyok/tezis.htm)

  Magyar Informatikai Charta (Informatikai Érdekegyeztet? Fórum, 2000 április, http://www.inforum.org.hu)

  A Korszakváltás Informatikai Programja (Szabad Demokraták Szövetsége, 2000 április, http://www.szdsz.hu/aktualis_kozlemenyek_281.html)

 7. Információstratégiai dokumentumok elemzése II.
 8. eMagyarország az ’eEurope: Információs Társadalom mindenkinek’ magyarországi programja (HÉA SI, Európai Párbeszéd Alapítvány, MGyOSz, Budapest, 2000 február, http://www.inco.hu/inco3/vita/cikk1h.htm)

  Átjáró – Nemzeti Teleház Stratégia és Program 2000-2006 – összefoglaló áttekintés (Teleház Kht., 2000 szeptember, http://www.telehaz.hu/hosted/page11/)

  Széchenyi-terv Nemzeti Fejlesztési Terv (Gazdasági Minisztérium, Budapest, 2000 március-2000 december, http://www.gm.hu/szechenyi/index.htm)

  Nemzeti Információs Társadalom Stratégia (az irodalmat később adja meg az előadó)

 9. Információs társadalom I.:
 10. Történeti, filozófiai, ismeretelméleti, művészeti, pedagógiai kalandozások. Kiindulópont: az Információs társadalom c. jegyzet bevezető fejezetei (Z.Karvalics László, 1995) és a résztvevők felvetései

 11. Információs társadalom II.:
 12. Az előző órán megkezdett beszélgetés folytatása

 13. Információs forradalom I.:
 14. Pintér Róbert: Az információs forradalom (A 13 részes sorozat megjelent az INFINIT Hírlevélben, 1999. 10. 07 - 2000. 01. 20 között, http://www.ittk.hu/infinit, illetve olvasható a http://www.tar.hu/isip/infoforr.htm oldalon is)

 15. Információs forradalom II.: Az előző óra témájának folytatása
 16. Ország-bemutatások I.: A diákok által feldolgozott ország-anyagok előadása
 17. Ország-bemutatások II.: A diákok által feldolgozott ország-anyagok előadása, folytatás

A tematikával, az órán elhangzottakkal, a vizsgafeladattal kapcsolatos kérdések feltehetők és információk kérhetők:

Z. Karvalics László: zkl@lucy.tgi.bme.hu

Pintér Róbert: Pinter.Robert@ittk.bme.hu

Követelmények:

Korrekt órára járás

Egy ország választása a 4. óráig (a választás módjáról az órán tájékoztatást adunk)

Ez a tematika elérhető a http://itm.bme.hu/zkl/itis_tematika.html oldalon is.

Budapest, 2001 február