ELTE-BTK, Politikaelmélet B-szak

Információs Társadalom – Információs Politika, 2000/2001-es tanév, õszi félév

Óravázlat:

1. Bevezetés az információs társadalom elméletébe

Elméleti alapok:

2. Mi az információs társadalom?: Frank Webster: Information and the idea of an Information Society (in: Theories of the Information Society, Routledge, London, 1995, 6-30, fénymásolatban)
A szöveg kiváltható: Frank Webster: What information Society? (in: The Information Society, Vol. 10(1), pp. 1-23;
http://www.dodccrp.org/antch04.htm

3. Az alapvetõ logika: a net és a self szembenállása: Manuel Castells: Prologue: The net and the self (in: The Rise of the Network Society, Blackwell, Oxford, 1996, 1-28, fénymásolatban)

4. Castells az IS guruja: Felix Stalder: The Network Paradigm: Social Formations in the Age of Information (in: The Information Society, kb. 13 oldal, http://www.slis.indiana.edu/TIS/articles/stalder.htm). Manuel Castells: Conference Paper - Info Tech Project, Information Technology, Globalization and Social Development (Paper prepared for the UNRISD Conference on Information Technologies and Social Development, Palais des Nations, Geneva, 22-24 June 1998, kb. 14 oldal: http://www.unrisd.org/infotech/conferen/castelp1.htm)

5. A késõ modernitás kapcsolódó problémái I.: Anthony Giddens: Globalisation, Risk, Tradition (Runaway World, 1999, elõadások, kb. 18 oldal, http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/events/reith_99)

6. A késõ modernitás kapcsolódó problémái II.: Anthony Giddens: Family, Democracy (Runaway World, 1999, elõadások, kb. 14 oldal, http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/events/reith_99); Anthony Giddens: Interjú a Harmadik Útról (in: Frankfurter Hefte, 1999/5; magyarul, 5 oldal: http://www.inco.hu/inco2/kitekint/cikk2r.htm)

7. Kockázattársadalom, mint alternatív magyarázat: Ulrich Beck: The Reinvention of Politics: Towards a Theory of Reflexive Modernization (in: Beck – Giddens – Lash: Reflexive Modernization, Polity Press, Cambridge, 1994, 1-55, fénymásolatban)

Az információs társadalom megvalósítását kitûzõ politikák, stratégiák
8. Átfogó külföldi példák I.: Finnország és Írország. Irodalom: Dr. Élõ Gábor – Pintér Róbert: Finnország – Út az információs társadalomba (Kossuth 1999, Budapest, kb. 80 oldal); Az Írországi információs társadalom (OMFB – ORTT – HÉA SI, Budapest, 1998, kb. 115 oldal)

9. Átfogó külföldi példák II.: Malajzia és Portugália. Irodalom: Z. Karvalics László – Veszelka Tamás: Malajzia – Út az információs társadalomba (Kossuth 1997, Budapest, kb. 80 oldal); Zöld könyv az információs társadalomról Portugáliában (OMFB – ORTT – HÉA SI, Budapest, 1998, kb. 150 oldal)

10. A magyar információs társadalom. Stratégiák: Széchenyi-terv (Gazdasági Minisztérium, Budapest, 2000 március, kb. 40 oldal http://www.gm.hu/economy/szechenyi.htm); Tézisek az információs társadalomról (Miniszterelnöki Hivatal, Budapest, 2000 február, kb. 64 oldal http://www.kancellaria.gov.hu/tevekenyseg/kiadvanyok/tezis.htm); eMagyarország az ’eEurope: Információs Társadalom mindenkinek’ magyarországi programja (HÉA SI, Európai Párbeszéd Alapítvány, MGyOSz, Budapest, 2000 február, kb. 18 oldal http://www.inco.hu/inco3/vita/cikk1h.htm)

11. A magyar információs társadalom. Háttérelemzések: Technológiai Elõretekintési Program (OMFB, Informatika, távközlés, média munkacsoport, 2000 március, kb. 60 oldal http://www.omfb.hu); Magyar Válasz az információs társadalom kihívásaira (Informatikai Helyettes Államtitkár, 1999 december, kb. 127 oldal, http://www.iif.hu/~lengyel/valasz)

12. Javaslatok a magyar információs társadalom politikai célkijelöléséhez: Magyar Informatikai Charta (Informatikai Érdekegyeztetõ Fórum, 2000 április, kb. 7 oldal http://www.inforum.org.hu); A Korszakváltás Informatikai Programja (Szabad Demokraták Szövetsége, 2000 április, kb. 4 oldal, http://www.szdsz.hu)

13. A magyar információs társadalom értékelése. Beszélgetés.
 

Pintér Róbert, robesz@stefania.adk.elte.hu, 2000 szeptember
Információs Társadalom és Trendkutató Központ (ITTK, http://www.ittk.hu)