Információs Társadalom, Információs Politika – BevezetésMit jelent az információs társadalom?

Bevezető diskurzusok:

 1. az Internet: pornó, erőszak, bombagyártás, gyűlöletkeltés, pedofília, abnormális, kommunikációképtelen, függőség, magány… (TORZ MÉDIAKÉP, Internetre redukálás)
 2. Athén-modell vs. 1984 (Orwell)-modell (SZÉLSŐSÉGES VÍZIÓK -> deskripció igénye)
 3. Futurológia: Alvin Toffler – The Third Wave, a három hullám elmélet (KRITIKÁTLAN)
 4. Bevezető elméleti kérdések: megfigyelhetőség, hozzáférés, információs túltelítettség.
Definíciós gondok:
 1. minőségi változás, új gazdaság, új kapitalizmus?
 2. definíció: Az együttélés új módja, ahol az információ hálózatba szervezett előállítása, tárolása… játssza a legfontosabb szerepet. Létezik-e?
 3. központi fogalmak: ICT, új gazdaság, globalizáció, társadalmi bizonytalanság, negyedik világ, hálózati társadalom, Net és Self, valós virtualitás, áramlások tere, időtlen idő, bűnöző gazdaság, szolidaritás, proaktív-reaktív mozgalmak (Castells)
 4. fel-le spirál, a politika felelőssége: kulturális és oktatási fejlődés – technológiai fejlődés – gazdasági fejlődés – társadalmi fejlődés (költségmegszorítás? Elitek célmeghatározása…)

Politika az információs társadalomban

A politikát érő új kihívások:

 1. participációs gondok, politikai érdektelenség, politika-mint-fogyasztás (legitimációs válság)
 2. glokalizáció, a nemzeti politika helykeresése: a nemzetállam túl kicsi lett, hogy megoldja a nagy (globális) problémákat, és túl nagy, hogy megoldja a kicsi (lokális) konfliktusokat (Bell)
 3. új egyenlőtlenségek társadalmi integrálása (digital divide)
Politológiai háromszög – megújulás?
 1. (polity) politikai intézmények – új demokratikus-diktatórikus berendezkedés?
 2. (politics) konfliktusos politikai párbeszéd – a média/nyilvánosság átalakulása?
 3. (policy) ágazati politikák – új feladatok, társadalompolitika
 4. A politika szerepe: infrastruktúra-építés, ágazati szabályozás, új jogi keretek megteremtése, digitális szakadék áthidalása – új társadalompolitika

Információs Politika:

 1. Stratégia-alkotás: értékalapú vízió, célok-feladatok-határidők, felelősök, források, ellenőrzés.
 2. Ágazati és regionális-lokális politikák
 3. Magyarországon: nincs stratégia, nincs felelős, szétaprózott struktúra, túl sok dokumentum