Pintér Róbert

 

A legfontosabb öt publikáció:

 

A magyar információs társadalom fejlődése és fejlettsége a fejlesztők szempontjából (PhD disszertáció, ELTE TÁTK szociológiai doktori iskola, megvédve 2005. július)

 

Quel modéle d'analyse pour le développement d'Internet en Hongrie? (in: Terminal, Hiver 2004-2005 Nouvelle Serie N92, 65-80) (a cikk a következő írás átirata: Az internet politikatudományi kutatásának intézményesülése (in: Politikatudományi Szemle, 2003/2, 121-138. A tanulmány a Nemzeti Kutatási Fejlesztési Program támogatásával készült. 2002 október-2003 március)

 

Az információs társadalom, mint kockázattársadalom (in: Információs Társadalom 2002/4, 102-117)

 

A globális információs társadalom: Castells – The Information Age (in: Jel-Kép, 2000/3, 11-26)

 

Finnország - Út az információs társadalomba (Kossuth, 1999, Dr. Élő Gáborral közösen)