Pintér Róbert

 

Teljes publikációs jegyzék

Publikációk

Kéziratok, publikálatlan kutatások és tanulmányok

Előadások

Írások a Felsőfokon mellékletben

INFINIT Hírlevél

 

 

Publikációk:

 

A magyar információs társadalom fejlődése és fejlettsége a fejlesztők szempontjából (PhD disszertáció, ELTE TÁTK szociológiai doktori iskola, megvédve 2005. július)

 

The Hungarian Information Society int he Enlarged Europe (in: Ungarn in der Europäischen Union 2004, Begegnungen – Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest, Band 25., Budapest 2005, Europa Institut Budapest, 147-159, Z. Karvalics Lászlóval közösen)

 

Információs társadalom paradicsomban a civilek? Valóság több olvasatban (megjelenés alatt a Civil Szemlében, Székely Leventével közösen)

 

Quel modéle d'analyse pour le développement d'Internet en Hongrie? (in: Terminal, Hiver 2004-2005 Nouvelle Serie N92, 65-80)

 

A hazai médiafogyasztás (át)alakulása az Internet tükrében (in: Internet.hu – A magyar társadalom digitális gyorsfényképe 2, Gondolat-Infonia, 2005, 153-186)

 

The (Trans)formation of Hungarian Media-consumption in View of the Internet (konferencia-paper, III. International Conference on Communication and Reality – Digital utopia in the media from discourses to facts. A balance, 2005. május 20-21., Barcelona, megjelenés alatt a konferencia tanulmánykötetében)

 

Az internet, ha újjászületne, Észtország lenne (Készült az eMagyarország Programiroda „Fiatal magyar kutatók információs társadalom témában folytatott rövid tanulmányútjainak támogatása” keretében elnyert ösztöndíj beszámolójaként, 2005 november-február, megjelenés alatt a Program tanulmánykötetében)

 

Vélemény (Az észt fejlesztések sikereinek okairól, in: Metro hírújság, 2004. december 8.)

 

Ki felelős a bűnbeesésért? – Megjegyzések Sükösd Miklós totális medialitásról szóló cikkének margójára (megjelenés alatt az Információs Társadalom folyóiratban)

 

Információs társadalom (in: Ezredforduló – Stratégiai Tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián, 2004/1-2, 24-25, Z. Karvalics Lászlóval közösen. Az Akadémia felkérésére a Begegnungen sorozatban megjelenő A magyar információs társadalom a kibővülő Európában című tanulmány rövidített változata)

 

The Relation of Old and new Media: Television, Convergence and the Digital Divide (in: Proceedings of the Second IFIP 9.2, 9.6/11.7 Summer School 4-8 August 2003 – Risks and Challanges of the Network Society, Karlstad University Studies, 2004: 35, 148-159)

 

A hazai médiafogyasztás (át)alakulása az Internet tükrében (megjelenés alatt az Internet.hu2 kötetben)

 

Conceptualizing Information Society as Risk Society (in: Periodica Polytechnica, Social and Management Sciences, 2003 11/1, 35-44, http://www.pp.bme.hu/so/index.html)

 

Magyarország – a rejtőzködő információs társadalom tézise (in: eVilág, 2003. október, 4-7; in: Kultúra és Közösség, 2003/4, 89-93)

 

E-kormányzat az Európai Unió tagállamaiban (in: Kutatási Jelentés, 2003/22, kiadja a BME-Unesco Információs Társadalom és Trendkutató Központ – INFINIT Műhely. A tanulmány a Kormányzati Informatikai és Társadalmi Kapcsolatok Hivatala /KITKH/ megrendelésére készült, 2003 júniusban, Juhász Lillával és Tarr Ágnessel közösen)

 

Magyarország információs társadalmi felkészültsége 2002 őszén (in: Kutatási Jelentés, 2003/22, kiadja a BME-Unesco Információs Társadalom és Trendkutató Központ – INFINIT Műhely. A tanulmány a 2002 őszi nemzetközi Visero-projekt hazai fejezete)

 

A hagyományos és az új média kapcsolata: tévénézés, konvergencia és digitális szakadék (in: Internet.hu – A magyar társadalom digitális gyorsfényképe. Szerk.: Z. Karvalics László és Dessewffy Tibor. Aula, Budapest, 2003)

 

Módszerek, mérések, megközelítések (Z. Karvalics Lászlóval közösen. In: Internet.hu – A magyar társadalom digitális gyorsfényképe. Szerk.: Z. Karvalics László és Dessewffy Tibor. Aula, Budapest, 2003)

 

Az emberen is túl – a biotechnológiai forradalom Fukuyama szerint. Könyvismertetés (2003 március. Megjelenés alatt a Business Class biotechnológiai kötetében)

 

A digitális szakadék fogalmáról (in: Híradástechnika 2003 április, 49-50)

 

Az internet politikatudományi kutatásának intézményesülése (in: Politikatudományi Szemle, 2003/2, 121-138. A tanulmány a Nemzeti Kutatási Fejlesztési Program támogatásával készült. 2002 október-2003 március)

 

Indul a Neumann-év (Jávor Gergővel közösen in: HP Magazin, 2003 március, 5-ik oldal, http://www.hp.hu/hp-magazin/)

 

Globális e-kormányzat kutatás (in: E-kormányzat Hírlevél 2003 február 10.)

 

Amikor a Kis Gömböc megnőtt – Pintér Róbert szerint a WiW mögé egy jó üzleti modell kellhet (in: Kreatív, 2003 január 31, 6. oldal)

 

A digitális szakadék (in: HP Magazin, 2003 január, 12-ik oldal, http://www.hp.hu/hp-magazin/)

 

Miért nem neteznek? (in: HP Magazin, 2002 november, 7-ik oldal, http://www.hp.hu/hp-magazin/)

 

A magyar információs társadalom az EU-csatlakozás előtt és után (tanulmány, megjelenés alatt a Tárki Rt. Európai Uniós kötetében, Z. Karvalics Lászlóval közösen)

 

A hagyományos és az új média kapcsolata: tévénézés, konvergencia és digitális szakadék (in: Médiakönyv – Tények és tanok 1, 2002, 379-388)

 

Az információs társadalom, mint kockázattársadalom (in: Információs Társadalom 2002/4, 102-117)

 

Information Society as Risk Society (megjelenés alatt a Periodica Politechnica-ban)

 

A világban található e-Readiness (e-felkészültségi) vizsgálatok adatkörei (in: Egerszegi Krisztián – Dr. Kiss Ferenc /szerk./ Sokszínű e-világ, BME GTK Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék, 2002, 107-125)

 

Pintér Róbert – Z. Karvalics László: Információ és globalizáció: az infrastruktúrától a társadalomig (in: Földes György – Inotai András /szerk./ A globalizáció kihívásai és Magyarország, Napvilág Kiadó, Budapest, 2001, 193-223)

 

Információs társadalom: utópia vagy valóság? (in: Buda Béla – Sárközy Erika /szerk./ Közéleti Kommunikáció, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2001, 124-138)

 

Európa átvezetése eEurópába – „Szervezkedés” az információs társadalomért (Mészáros Anikó – Molnár Szilárd - Pintér Róbert– Z. Karvalics László. in: Új Alaplap, 2001 február)

 

A globális információs társadalom: Castells – The Information Age (in: Jel-Kép, 2000/3, 11-26)

 

Magyarország információs társadalmi fejlettsége - előtanulmány (in: INFINIT - INFormációs társadalom, INternet, Információ Technika; az ITTK elektronikus heti hírlevele, 2000. 04. 20., www.ittk.hu/infinit, ill.: Kutatási Jelentés, 1999/6, 7-9, kiadja a BME-Unesco Információs Társadalom és Trendkutató Központ - INFINIT Műhely)

 

Finnország - Út az információs társadalomba (Kossuth, 1999, Dr. Élő Gáborral közösen)

 

A finn Információs Társadalom politikai stratégiája, felülvizsgálata és kritikája (Élő Gáborral közösen, in: Kutatási Jelentés, 1999/3-4, 121-135, kiadja a BME-Unesco Információs Társadalom és Trendkutató Központ - INFINIT Műhely)

 

A finn információs társadalom politikai programja (Szakdolgozat, 1999 október, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Bölcsészettudományi Kar politikaelmélet nappali B-szakán) (Kibővített, átírt formában megjelent önálló kötetként – Dr. Élő Gáborral közösen)

 

Paradigmaváltás az oktatásban? Számítógép segítette távtanulás (in: INFINIT - INFormációs társadalom, INternet, Információ Technika; az ITTK elektronikus heti hírlevele, 1999. 09. 16., www.ittk.hu/infinit, az írást átvette az Internet Kalauz 1999/10 száma, Prím Kiadó, Budapest)

 

Mérlegen a Szingapúri Egyezmény (Kutatási tanulmány. Készítette az Informatikai és Kommunikációs Egyesület /INFOKOM/ megbízásából az ITTK kutatócsoportja: Eckert Bálint - Kővári Gábor - Pintér Róbert - Zongor Attila - Z. Karvalics László, 1999 augusztus-október; in.: Kutatási Jelentés, 2000 február, 17-38, kiadja a BME-Unesco Információs Társadalom és Trendkutató Központ - INFINIT Műhely)

 

Élő Gábor - Pintér Róbert - Z.Karvalics László: “Nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta” (A konvergencia jelensége és ami mögötte van) (Tanulmány. Készült az OMFB Technológiai Előretekintési Programja számára, 1999 július-szeptember, in: Kutatási Jelentés, 2001 február, 21-43, kiadja a BME-Unesco Információs Társadalom és Trendkutató Központ - INFINIT Műhely)

 

A hivatali Web-oldaltól az intelligens város átfogó programjáig (in: Kutatási Jelentés, 1999/2, 15-22, kiadja a BME-Unesco Információs Társadalom és Trendkutató Központ - INFINIT Műhely)

 

Az információs társadalomba való átmenet refeudalizált nyilvánossága (Szakdolgozat, 1999 április, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Központjának szociológia nappali szakán, kommunikáció és médiaszociológia szakirányon) (in: Így írtunk mi - A XXIV-ik OTDK díjnyertes munkái (Benda Klára - Hack József - Pintér Róbert szerk.) (1999) 7-56, megjelent rövidített formában.)

 

Bokros Lajos - politikus és/vagy szakértő? Motiváció-, tranzakcionális játszma-és etnometodológiai elemzés (in: MTA Politikatudományi Intézet Etnoregionális Kutatóközpont Munkafüzetek 57; sorozatszerkesztő: A. Gergely András; Politikai Pszichológiai tanulmányok III. Személyiség és politika; szerk.: Lányi Gusztáv, Bp. 1999; 31-66)

 

Internetes reklámok: Netetés (in: Magyar Narancs, 1997, május 1.)

 

 

Kéziratok, publikálatlan kutatások és tanulmányok:

 

Információs igények és gyakorlatok a szociális szervezetek körében – Adatfelvétel és adatelemezés a szociális ellátás és esélyegyenlőség területén dolgozó szervezetek informatikai felkészültségéről és információs kapcsolatairól (Készült a szociális és esélyegyenlőségi ágazat információs társadalom stratégiája megalapozásához kapcsolódó projekt részeként, Székely Leventével közösen, 2005. június)

 

Civil szervezetek az információs társadalomban és az információs társadalomért – átfogó társadalomtudományi kutatás (Készült a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával, készítette az INFONIA Alapítvány kutatócsoportja: Borovitz Tamás, Csótó Mihály, Füzesi Péter, Juhász Lilla, Pintér Róbert kutatásvezető, Székely Levente, 2005 március-június.)

 

Information Society World Progress Report 2004: A világ előrehaladása az információs társadalom terén 2004-ben – Éves jelentés (Készült az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából, készítette az ITTK kutatócsoportja: Borovitz Tamás – Csótó Mihály – Juhász Lilla – Pintér Róbert kutatásvezető – Rab Árpád – Z. Karvalics László, 2004 október – 2005 március.)

 

Jogi és társadalmi környezet főirány-füzet (Készült az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából, a Magyar Információs Társadalom Stratégia (MITS) gördülő tervezésében, 2004. november-december)

 

Information Society World Progress Report 2004 (Készült az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából, készítette az ITTK kutatócsoportja: Borovitz Tamás – Csótó Mihály – Juhász Lilla – Pintér Róbert – Rab Árpád – Z. Karvalics László, 2004 október-december.)

 

Fókuszcsoportos és telefonos kérdőíves kutatás lebonyolítása, résztanulmányok készítése az Infonia Alapítvány felkérésére a Microsoft megbízásából (Juhász Lillával és Molnár Szilárddal közösen, 2004. szeptember)

 

Az e-kormányzat szervezeti háttere, felépítése és beágyazottsága néhány kiválasztott európai és tengerentúli országban – Nemzetközi körkép (Készült a Kopint Datorg Rt. megbízásából, készítette Pintér Róbert és Juhász Lilla, 2004. augusztus)

 

Cserehát térségfejlesztési program információs társadalom kutatási beszámolója (Készült az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal megbízásából, készítette Molnár Szilárd, Pintér Róbert, Füzessy Péter és Kincsei Attila, 2004. augusztus)

 

Három adalék az internet hagyományos tömegmédiát megújító hatásához (A tanulmány a Nemzeti Kutatási Fejlesztési Program támogatásával készült. 2004. június-2004. augusztus)

 

Az új technológiákkal a demokrácia megerősítéséért (Készült az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából, a Magyar Információs Társadalom Stratégia (MITS) programfüzet-sorozatának részeként, Budapest, 2003. szeptember-december)

 

Contribution to eEurope+ Progress Report 2 (Szakértői anyag a magyarországi információs társadalmi fejlődésről, készült a Danish Management felkérésére az Európai Unió csatlakozó országainak fejlettségét leíró második jelentés számára, 2003. november)

 

Contribution to IT Policy Questionnaire for the 2004 edition of the OECD Information Technology Outlook (Szakértői közreműködés az OECD számára, készült az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából, 2003. november)

 

Digitális honfoglalás 1.0 – Magyar Információs Társadalom Stratégia, Netizenek ministratégia (A szöveget az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megrendelésére készítette Molnár Szilárd és Pintér Róbert, az Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) gondozása mellett, 2003. november)

 

A magyarországi monitoring rendszer auditálása: ajánlások a nemzetközi adatgyűjtési gyakorlatok áttekintése alapján – Magyar Információs Társadalom Stratégia és Monitoring Jelentések No. 2. (A jelentést az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megrendelésére készítette a GKI Gazdaságkutató Rt., a BME-Információs Társadalom- és Trendkutató Központ BME-ITTK, az Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) és a Kopint-Datorg Rt. kutató gárdája; 2003 október)

 

Az Európai Unió információs társadalmának kulturális tapasztalatai, globális hatások, európai beágyazottság, regionális és helyi sajátosságok – Kutatási programtanulmány (NKFP kutatási tanulmány, 2003. szeptember)

 

Az e-kormányzat az Európai Unióban – megalapozó tanulmány (Juhász Lillával és Tarr Ágnessel közösen. A tanulmány a KITKH megrendelésére készült, 2003 március-április)

 

Az Európai Unió információs társadalmának kulturális tapasztalatai, globális hatások, európai beágyazottság, regionális és helyi sajátosságok (Reizer Adriennel közösen. A tanulmány a Nemzeti Kutatási Fejlesztési Program támogatásával készült. 2002 szeptember-december)

 

Információs szolgáltatások (online multimédiás tananyag, készült a Matáv Média Intézetének és Oktatási Igazgatóságának pilot projektjeként, szerzőtárs Bodó Balázs, 2002 október-november)

 

Információs társadalom és Internet (online multimédiás tananyag, készült a Matáv Média Intézetének és Oktatási Igazgatóságának pilot projektjeként, szerzőtársak Dessewffy Tibor és Dányi Endre, 2002 augusztus-október)

 

E-felkészültségi vizsgálatok 2001 és 2002 tavasza között (az Informatikai Kormánybiztosság felkérésére készülő Infomonitor értékelési tanulmány része. A kutatást az ITTK kutatócsoportja végezte, 2002 március).

 

Információs társadalom és globalizáció (online multimédiás tananyag a Matáv Média Intézetének és Oktatási Igazgatóságának pilot projektjeként, szerzőtárs Dessewffy Tibor. 2001 december – 2002 február)

 

World Internet Project: Médiafogyasztás és médiahasználati szokások (A tanulmány megírásában részt vett Hammer Ferenc – Pintér Róbert – Rigler András. Az anyag a World Internet Projekt 2001-es magyarországi felmérésének önálló fejezete, az Antenna Hungária megrendelésére készült. A projektet koordinálta Dessewffy Tibor /ITTK/ és Fábián Zoltán /TÁRKI/. 2001 október-november.)

 

Az e-Europe akcióterv (A tanulmány a Gazdasági Minisztérium felkérésére készült, 2001 szeptember)

 

Európa információs társadalom politikája a Bangemann-jelentéstől az e-Europe programig (A tanulmány a Gazdasági Minisztérium felkérésére készült, 2001 szeptember)

 

Magyarország átfogó információs társadalom stratégiai kezdeményezései (A tanulmány a Gazdasági Minisztérium felkérésére készült, 2001 szeptember)

 

Magyarország fejlődési irányai (Pécs és Baranya információs stratégiájának a hazai információs trendekről szóló fejezete, 2001 február-június)

 

Informatikai Kormánybiztosság Infomonitor megvalósíthatósági tanulmány (A szöveg kidolgozásában részt vett az IKB felkérésére az ITTK kutatócsoportja: Mészáros Anikó – Molnár Szilárd - Pintér Róbert – Rigler András – Z. Karvalics László, 2001 február).

 

Fókuszcsoportos kutatás az e-média és az e-kormányzat témájában (az Informatikai Kormánybiztosság felkérésére, 2001 február)

 

Nemzeti Információs Társadalom Stratégia (NITS) Társadalompolitikai fejezet, fiatalok alfejezet. (2001 február) Az Informatikai Kormánybiztosság (IKB) felkérésére készítette az ITTK kutatócsoportja Molnár Szilárd vezetésével.

 

Mélyinterjúk az ITTK Pénzinformatikai kutatása számára hazai biztosítók informatikai vezetőivel (2001 január)

 

Széchenyi-terv informatikai fejezet (az Informatikai Kormánybiztosság felkérésére a programot kidolgozta az ITTK kutatócsoportja, 2000 december)

 

Budapest Információ-gazdálkodási Program (BIG) (A programot továbbfejlesztette és a szöveget gondozta a Budapesti Közgyűlés felkérésére az ITTK kutatócsoportja: Molnár Szilárd - Pintér Róbert - Z. Karvalics László, 2000 október-november)

 

Átjáró – Nemzeti Teleház Stratégia és Program 2000-2006 (A szöveget gondozta és a stratégia kidolgozásában részt vett a Teleház Kht. felkérésére az ITTK kutatócsoportja: Molnár Szilárd - Pintér Róbert - Z. Karvalics László, 2000 augusztus-december)

 

Magyarország információs térképe (Kutatási tanulmány. Készítette a Miniszterelnöki Hivatal megbízásából az ITTK teljes kutatói gárdája, 2000 február)

 

A kulturális tárca információs társadalom stratégiájához – háttértanulmány (Kutatási tanulmány. Készítette a Kulturális Minisztérium megbízásából az ITTK kutatócsoportja: Kolin Péter - Molnár Szilárd - Pintér Róbert - Zongor Attila - Z. Karvalics László, 2000 január-április)

 

A társadalmi nyilvánosság hanyatlása? Az információ jellegének átalakulása a nyilvánosságban (a MATÁV Rt. különdíjával jutalmazott pályamunka, amely 1999-ben a XXIV-ik OTDK Társadalomtudományi Szekciójának ülésén a Kommunikációelmélet alszekcióban került bemutatásra).

 

Virtuális szexualitás: A jövő szexualitásának története? (kézirat, 1998 május) – díjnyertes pályamunka az ELTE Szociológiai Intézetének Deviancia Szakiránya által kiírt Asztalfiók(a) II. pályázatán, 1999 (megosztott második díj – az első díjat nem adták ki)

 

“Teréz anya Szupersztár” és “Ezerarcú Diana” – a Nép Hercegnője - avagy hogyan temet a sajtó (kézirat, 1998 január-május) – díjnyertes pályamunka az ELTE Szociológiai Intézetének Deviancia Szakiránya által kiírt Asztalfiók(a) I. pályázatán, 1998 (első díj)

 

A “ötperces” település - Salgótarján a dualizmus korszakában - (az egyén és a rendszer kapcsolata a településfejlődésben) (kézirat, 1998 január)

 

Rendszerváltó anarchizmus: Fenomenológia az anarchista forradalomelméletekben? (kézirat, 1997 május-június, elbírálás alatt a SzoFinál)

 

A Társadalomtudományi Társaság 1904-es vitája: az anarchizmus - Batthyány Ervin anarchizmusa a századforduló Magyarországán (kézirat, 1997 január és előadás mely elhangzott 1997 novemberében, az Magyar Szociológiai Társaság közgyűlésén, az Ifjú Szociológusok szekciójában, publikációra elfogadva)

 

Compaq és Novell: egy hálózati reklám értelmezési kísérlete (kézirat, 1997 január)

 

"Minta vótam a többi közt is" - Életút interjú özv. Pintér Andrásnéval (kézirat, 1995 május) - díjnyertes pályamunka a Nagy Iván Honismereti Pályázaton Felnőtt, Néprajzi kategóriában (harmadik helyezés)

 

A 33. számú Autóközlekedési Vállalat (AKÖV) helye és szerepe a salgótarjáni 1956-os eseményekben (kézirat, 1993) – díjnyertes pályamunka a Nagy Iván Honismereti Pályázaton Ifjúsági, Történelem kategóriában (első helyezés). 1994 tavaszán a Magyarországi Múzeumok és a Honismereti Szövetség által meghirdetett pályázaton ugyanezt a pályamunkámat dicséretben részesítették. A pályamunka egy példányát forrásértéke és témája miatt megőrzés céljából a Magyar Nemzeti Múzeum Legújabbkori Adattárában helyezték el.

 

 

Előadások:

 

Civil szervezetek informatikai felkészültsége (előadás, III. SZOCIÁLIS INFORMATIKAI MŰHELYKONFERENCIA, Ifjúsági, Családügyi és Esélyegyenlőségi Minisztérium 2005. június 28.)

 

Információs társadalom: a divatos fogalomtól a finn gyakorlatig (előadás a Magyar-finn kulturális és kommunikációs szemináriumon, Budapest, 2005. február 26.)

 

Az információs korszak gyermeke a tudásszerzés és a játék bűvöletében (Mindengyerek konferencia, 2005. január 24. Beszélgetőpartnerek: Z. Karvalics László vitevezető, Molnár Szilárd és Rab Árpád, az előadás kapcsán interjú készült a Kossuth Rádió Iskolapélda és a Vendég a háznál című műsorai részére)

 

Az internet, ha újjászületne, Észtország lenne (előadás az ITTK Szakmai Klubjában, 2004. december 9.)

 

Az e-kormányzat építés tapasztalatai a nagyvilágban (előadás, Juhász Lillával közösen, Negyedik Információs Társadalom Szakmai Napok, A38 állóhajó, 2004. november 24.)

 

Information Society World Progress Report – A BME ITTK tanulmánya (előadás, Negyedik Információs Társadalom Szakmai Napok, A38 állóhajó, 2004. november 23.)

 

Információs Társadalom World Progress Report 2004 (előadás az ITTK Szakmai Klubjában, közösen Juhász Lillával és Rab Árpáddal, 2004. november 11.)

 

Miért nem fulladunk bele az információ-óceánba? (előadás, Sziget 2004, Civil Nagyszínpad, 2004. augusztus 4.)

 

Instant információs társadalom stratégia. Sorvezető a stratégiakészítéshez (előadás, Regionális Információs Társadalom Stratégia tréning, Informatikai és Hírközlési Minisztérium, 2004. július 27.)

 

Nyilvánosság, internet és új kommunikációs lehetőségek (előadás, Társadalom, politika, média konferencia, a Szociális Szakmai Szövetség szervezésében, Grand Hotel Hungaria, Budapest, 2004. június 24.)

 

Stimulating Use and Inhibitors to Usage (eEurope+ 2003: Expert Group Workshop II – National Expert Presentation, Varsó, 2004. április 20.)

 

e-Kormányzat az Európai Unióban: irányváltás és gyorsítás (előadás, MEH EKK „E-kormányzat első kézből” képzés, 2004. január 27.)

 

Információs társadalom, információs társadalmi stratégia, kormányzati célkitűzések (előadás, Internetjogi konferencia, Bibó István Szakkollégium, 2003. november 28.)

 

Magyarország – a rejtőzködő információs társadalom tézise (előadás, Magyar Szociológiai Társaság közgyűlése, Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, 2003. november 28.)

 

Az információs társadalom definíciórendszerei (előadás, Információs Társadalom Szakmai Napok 2003, Sokszínű információs társadalom – Információs Társadalom Oktató és Kutatócsoportok (ITOK) Konferenciája, Budapesti Műszaki Egyetem, 2003. november 25.)

 

Magyarország – a rejtőzködő információs társadalom tézise (Centenáriumi Neumann Kongresszus, Magyar Tudományos Akadémia, 2003. október 17. A hasonló című írás megjelent az eVilág 2003. októberi számában, illetve négy részben az Infinit Hírlevélben 2003 októberében)

 

Gondolatok az Internetről és a televízióról (előadás, Információs Társadalom Népszerűsítő Műhely konferenciája, 2003. szeptember 29. Az előadáshoz kapcsolódó interjú elhangzott az Alisca regionális rádióban, 2003. október 20-án)

 

Television, convergence and digital divide (előadás, 2nd IFIP Summer School, Karlstad, 2003. augusztus 5.)

 

Oktatási trendek az információs korszakban (előadás, mely elhangzott 2003 április 11-én, Szombathelyen az Infoera konferencián)

 

„e-Europe” (Beszélgetés az Európai Bizottság Magyarországi Delegációja szervezésében az Európai Unió információs társadalmi törekvéseiről. Beszélgetőtársak: Varga Csaba, Bognár Vilmos és Kis János, 2003 március 4.)

 

Miért nem interneteznek az emberek, digitális szakadék és televízió (Elhangzott a Digitális szakadék panelen a Magyar Szociológiai Társaság éves közgyűlésén, 2002 december 13-án. A panelt az ITTK és jómagam szerveztük.)

 

Második Információs Társadalom Szakmai Napok az ITTK szervezésében (a Magyar Tudományos Akadémia Székházában, 2002 november 27-28):

Az EU információs társadalma kulturális aspektusból (szekció előadó)

Politológia és Internet (szekció előadó és vezető)

 

Internet forradalom? És Magyarországon? (előadás, mely elhangzott 2002 november 22-én az Officeworld 2002 konferencián-kiállításon. Az előadás átirata megjelent az IT – Irodakultúra és Technológia 2003 márciusi számában, 56-58 pp.)

 

A hagyományos és az új média kapcsolata: tévénézés, konvergencia és digitális szakadék (előadás, mely elhangzott 2002 november 21-én az ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet 30 éves fennállásának ünnepi konferenciáján. Az előadáshoz kapcsolódóan készült egy interjú is, amely a Gondolatjelben került adásba 2002 november 24-én)

 

Miért nem internetezik mindenki? (előadás, mely elhangzott 2002 szeptember 25-én az Internethajón)

 

Lehet-e mindenkiből Netizen: a társadalmi befogadás javítása (előadás, mely elhangzott 2002 augusztus 30-án a X. Távközlési Konferencián /MEISZ/)

 

Az a fontos, hogy nem szabad leesni a képernyőről – A virtuális szexualitás elmélete gyakorlatban és gyakorlata elméletben. Beszélgetés a 10-ik Sziget Fesztiválon az Informatikai Minisztérium Net.Rét sátrában.

 

Information Society, European Union and the Visegrad-countries (előadás a II Visegrádi Ifjúsági Konferencián a visegrádi országok információs társadalmi kérdéseiről, 2002 március 5.)

 

Első Információs Társadalom Szakmai Nap, 2001 december 13:

E-readiness (plenáris előadás)

Magyarország: lemaradóban vagy felzárkózóban? (szekció-vezető)

Politika és információs társadalom (szekció előadó)

 

Információs társadalom, mint kockázattársadalom (előadás, a 3E: E-jog, e-gazdaság, e-társadalom konferencián, 2001 november 24.)

 

Az intelligens város (előadás a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület szakmai klubjában a Digital City Debrecen témában, 2001 november 22.)

 

Internet penetration in different European countries and take-off problems of Hungary (előadás Varsóban a Fourth International Conference on Research for Information Society konferencián, Molnár Szilárddal közösen, 2001 október 18.)

 

Az információs társadalom: Technofóbián túl, technofílián innen (vita a POLI2000 rendezvényen, a politológus hallgatók II-ik vándorgyűlésén, 2000. október 13, vitapartnerek György Péter és Dányi Endre; ld. http://www.politikaforum.hu/poli2000)

 

Az információs társadalom civil szemmel – oktatók kerekasztala (Beszélgetés. NEUMANN NAPOK AZ INFO 2000 KERETÉBEN; BNV "K" pavilon, 2000 május 10. 14.30-16.30, beszélgetőpartnerek: Sükösd Miklós /CEU/, Z. Karvalics László /BMGE, ITTK/, Czeizel Zoltán /Kodolányi Főiskola/, a beszélgetést vezette Dr. Benczur András /ELTE-TTK dékán/. A beszélgetést a Neumann János Számitógép-tudományi Társaság szervezte)

 

Az információs társadalom (előadás, mely elhangzott A számítógépes kultúra küszöbén a Szent Ignác Szakkollégium VII. szimpóziumán, 2000. március 18-19, a Mit nevezünk információs társadalomnak, hol állunk most? - nyitó szekcióban, a beszélgetést vezette Z. Karvalics László, további előadók: Ropolyi László és Sükösd Miklós, az előadás elérhető a http://www.szentignac.hu oldalon)

 

A nő informatikájától a virtualitás szexuálszociológiájáig (előadás, mely elhangzott az ITTK nyílt szakmai napon, 1998 június 18-án).

 

Az információs társadalom innovációs dinamikájának értelmezési kísérlete (előadás, mely elhangzott 1998 május 15-én a FISZOC “mini” Konferenciáján. A FISZOC a Magyar Szociológiai Társaság Ifjú Szociológusok Szekciója)

 

Az internetről szóló reklámok üzenetének “puha” felfejtése (előadás, mely elhangzott 1998 április 22-én, a Nagy Kreatív Napon, a Web marketing mozaik – szerepek, tudások, dilemmák blokkban) – Háttéranyag (az 1998 április 22-én elhangzott előadás elméleti kiindulópontja a konferencia tagjai számára, készült 1998 április 16-17) Ki mászik fel a hegyre? (az 1998 április 22-én elhangzott előadás nyomtatott formája a konferencia tagjai számára, készült 1998 májusában)

 

 

Írások a Felsőfokon mellékletben (2001 február – 2003 május):

 

Lányok, Nettelenül (2001 február)

Felvételi? HU! (2001 március)

Százmillió dolláros ajándék (2001 április)

Információs húzóágazat (2001 május)

Internetes kutatóintézet Oxfordban (2001 június)

Az új felsőoktatási pályázatokról (2001 augusztus)

Mobiltelefon az osztálytermekben (2001 szeptember)

Kormányzati offenzíva az oktatás informatizálásában (2001 október)

Elektronikus felsőoktatás az Egyesült Királyságban (2001 november)

Gyors Internet elérés az ír felsőoktatásban (2001 december)

A tinédzserek online világa (2002 február)

Globális oktatási piac? (2002 március)

Fiatalok az információs munkaerőpiacon (2002 április)

Merre tovább információs politika? (2002 június)

Önálló minisztériumi biztos az oktatási informatika élén (2002 augusztus)

Globális távoktatási kurzus a fenntartható fejlődésről (2002 szeptember)

Az Internet hozzáférés és a számítógép sem használ? (2002 november)

OECD felmérés az oktatásról (2003 február)

„Nagy Testvér” a manchesteri iskolákban (2003 március)

A „szabaddá váló információ” – elektronikus plagizálás az oktatásban (2003 április)

Illegális file-felhasználás az amerikai felsőoktatási intézményekben (2003 május)

 

 

INFINIT Hírlevél (Az alábbi írások az INFINIT-ben jelentek meg - INFormációs társadalom, INternet, Információ Technika; az ITTK elektronikus heti hírlevele, www.ittk.hu/infinit)

 

Tallinn az intelligens város? (1999. 05. 26.)

 

Hogyan hivatkozzunk elektronikus forrásokra? (1999. 05. 26.)

 

Sosem késő: keresse elveszett rokonait és/vagy barátait (1999. 07. 7., az írást átvette az Internetto, www.internetto.hu)

 

A teheráni mobiltelefonok forradalmi vívmányai (1999. 07. 15.)

 

Az export ötödét az IT ipar adja - Információtechnológia Finnországban (1999. 07. 15.)

 

17 millió meleg és leszbikus felhasználó 2005-re? (1999. 07. 22., az írást rövidítve átvette az Internetto, www.internetto.hu)

 

A holland királyi család belép a hipertérbe (1999. 07. 29.)

 

Az Internetet elönti a búbánat: online ‘gyászmunka’ (1999. 07. 29.)

 

Vallásháború az Interneten - a kínai Falun Gong szekta ellen indított háború kiterjedt az Internetre (1999. 08. 05.)

 

Egér a Marson? (1999. 08. 05.)

 

Virtuális Los Angeles (1999. 08. 12.)

 

Online politikai kampányolás (1999. 08. 19.)

 

Információs infrastruktúra Nigériában (1999. 09. 02.)

 

Hogyan készüljenek a kisvállalkozások a 2000 év problémára? (Y2K) (1999. 09. 09.)

 

Paradigmaváltás az oktatásban? Számítógép segítette távtanulás (1999. 09. 16., az írást átvette az Internet Kalauz 1999/10 száma, Prím Kiadó, Budapest)

 

Médiakonvergencia - "nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta" (1999. 09. 23.)

 

Szex? Köszönöm, kérek (1999. 09. 30.)

 

Ipari forradalomtól az információs forradalomig (1999. 10. 7.)

 

Információs Forradalom I: A vidéki és a városi életmód átalakulása, urbanizáció (1999. 10. 14., az írást átvette a Prim Online: www.prim.hu)

 

Információs Forradalom II: Az elsődleges kisközösségek átalakuló szerepe (1999. 10. 21., az írást átvette a Prim Online: www.prim.hu)

 

Információs Forradalom III: A család (1999. 11. 04.)

 

Információs Forradalom IV: A gyermekkor átalakulása (1999. 11. 11.)

 

Információs Forradalom V: Intézményesedett társadalom (1999. 11. 19.)

 

Információs Forradalom VI: Munka és szabadidő (1999. 11. 26.)

 

Konferenciabeszámoló az IST’99 (Information Socitey Technologies ’99) konferenciáról (1999. 11. 26.)

 

Információs Forradalom VII: A munkamegosztás módja (1999. 12. 02.)

 

Információs Forradalom VIII: A népesség szerkezetének átalakulása (1999. 12. 09.)

 

Információs Forradalom IX: Új vallásosság és/ vagy szekularizáció (1999. 12. 16.)

 

Isten hozott az elektronikus gyerekszobában (1999. 12. 16.)

 

Információs Forradalom X: a bürokratikus igazgatási rendszer átalakulása (2000. 01. 06.)

 

Egy kollektív hisztéria nyomában - szubjektív hangú óévbúcsúztató (2000. 01. 06.)

 

Információs Forradalom XI: az elektronikus demokrácia dilemmái (2000. 01. 13.)

 

Információs Forradalom: befejezés - a változások kezdetén (2000. 01. 20.)

 

Számítógép segítette szervek (2000. 01. 27.)

 

A távoktatás lehetőségei a szociális szférában (2000. 02. 03.)

 

Mobiltelefónia I: új korszak az információs társadalomban? (2000. 02. 10., a két részből álló írást átvette a Puskás Hírmondó Távközlési szakmai műhely, 2000 áprilisi száma: http://www.puskas.matav.hu/0004/honaptemaja/puskamob.html)

 

Mobiltelefónia II A mobil-internet forradalma (2000. 02. 17.)

 

Indiai modell az intelligens települések számára (2000. 02. 24.)

 

A brit kormányzati internet stratégia (2000. 03. 02.)

 

A magyar információs bumm: felkészülni, vigyázz, kész, tűz, RAJT! (2000. 03. 09.)

 

MP3 és a mögötte meghúzódó konvergencia jelenség (2000. 03. 16.)

 

Tézisek a tézisekről (2000. 03. 23.)

 

Kérdés-e az információs társadalom kihívása? (2000. 03. 30.)

 

Hozzon is, meg ne is… (2000. 04. 06.)

 

Magyarország információs társadalmi fejlettsége - előtanulmány (2000. 04. 20.)

 

Van másikaz SZDSZ információs társadalom programja (2000. 04. 27.)

 

Tigrisugrás a jövőbe? (2000. 05. 04.)

 

A kezdet végén (2000. 05. 11.)

 

Az információs társadalom problémái és álproblémái I. (2000. 05. 18.)

 

Az információs társadalom problémái és álproblémái II. (2000. 05. 25.)

 

Az információs társadalom problémái és álproblémái III. (2000. 06. 01.)

 

Globalizáció és információs társadalom I. (2000. 06. 15.)

 

Globalizáció és információs társadalom II.: Gazdasági és technológiai gyökerek (2000. 06. 22.)

 

Globalizáció és információs társadalom III.: Társadalmi bizonytalanság (2000. 06. 29.)

 

Globalizáció és információs társadalom IV.: Hálózati társadalom és a kizártak negyedik világa (2000. 07. 06.)

 

Globalizáció és információs társadalom V-VI.: Tudástársadalom – a felemelkedés záloga? (2000. 07. 20.)

 

Globalizáció és információs társadalom VII.: A globalizáció megértésének rétegei – dokumentumok (2000. 07. 27.)

 

Globalizáció és információs társadalom VIII.: Mi a technológia hatása a globalizációra – és mi a globalizáció hatása a technológiára? (2000. 08. 03.)

 

Globalizáció és információs társadalom IX.: Befejezés: globális diskurzus a globalizációról (2000. 08. 17.)

 

Helsinki Summer School – az információs társadalmak sokszínűsége (2000. 08. 24.)

 

Elektronikus könyvkereskedelem I. (2000. 09. 08.)

 

Elektronikus könyvkereskedelem II. (2000. 09. 15.)

 

Elektronikus könyvkereskedelem III. (2000. 09. 22. a három részből álló írást átvette a Puskás Hírmondó Távközlési szakmai műhely, 2000 októberi száma: http://www.puskas.matav.hu)

 

Információs társadalom – az vajon mi? I. (2000. 10. 05. A két részből álló írás az ITTK 2000 októberében induló Szakmai klubjának első vitaindítója. Az írás megjelent a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Hírlevelében: Mi újság, 2000 november, 10-11 oldal)

 

Információs társadalom – az vajon mi? II. (2000. 10. 12.)

 

A számok bûvöletében: közép-kelet-európai mobiltelefónia (2000.10.19)

 

Online munkaerőpiac és állásközvetítés I. (2000.10.26)

 

Online munkaerőpiac és állásközvetítés II. (2000.11. 02)

 

Fasorból szupersztráda: Új épületben az Informatikai Kormánybiztosság (2000. 11. 16)

 

Fel nem tett kérdések (2000. 11. 30.)

 

Ingyen azt, amiért egyébként fizetni kell(ene) (2000. 12. 7.)

 

Hatsebességes Európa I. (2000. 12. 14.)

 

Hatsebességes Európa II. (2000. 12. 21.)

 

Vállalkozás vagy küldetés? Elindult az első hazai elektronikus könyvkiadó (2001. 01. 04.)

 

A Széchenyi-terv az európai információs politika tükrében (2001. 01. 18.)

 

Lehet az jurta is – válasz Elek Tímea Széchenyi-terv kritikáira (2001. 01. 25.)

 

Matáv a mumus (2001. 02. 22.)

 

Mi finnek, az információs társadalom (2001. 04. 12.)

 

A McConnell e-felkészültségi vizsgálatai I. (2001. 05. 03.)

 

A McConnell e-felkészültségi vizsgálatai II. (2001. 05. 10.)

 

A jövő 30 év múlva kezdődik – Kömlődi Ferenc sorozatának margójára (2001. 06. 21.)

 

Hatsebességes Európa III. (2001. 06. 28.)

 

Hatsebességes Európa IV. (2001. 07. 05.)

 

Szex, pont, végződés (2001. 07. 19.)

 

Fókuszban Közép-Kelet Európa I. (2001. 08. 09.)

 

Fókuszban Közép-Kelet Európa II. (2001. 08. 16.)

 

Jegyzet – Az újfajta internetes reklámokról (2001. 10. 11.)

 

Konferenciabeszámoló – Az Információs Társadalom Kutatása, Varsó, 2001 október 18-20 (2001. 10. 25.)

 

Oktatás: a hazai információs politika állatorvosi lova? (2001. 11. 08. A cikk rövidebb formában megjelent a Felsőfokon 2001 novemberi számában)

 

Konferenciabeszámoló, Írisz – Sulinet, Ablak a világra (Országos szakmai – módszertani konferencia, 2002. 04. 18)

 

Merre tovább információs politika? (2002. 04. 25.)

 

Konferencia-beszámoló – Az informatikai minisztérium programjáról (2002. 06. 27.)

 

Élménybeszámoló – Summer University Webshop: Első rész (2002. 07. 04.)

 

Summer University Webshop – Második rész: Történetiség (History) (2002. 08.08.)

 

Summer University Webshop – Harmadik rész: Navigációs készségek (Navigational Skills) (2002. 08. 15.)

 

Summer University Webshop – Negyedik rész: Digitális szakadék I.: A száraz számok (Digital Divide) (2002. 08. 22.)

 

Summer University Webshop – Ötödik rész: Digitális szakadék II.: Az összetettebb megközelítések (Digital Divide) (2002. 08. 29.)

 

Summer University Webshop – Hatodik rész: Szociabilitás (2002. 09. 05.)

 

Summer University Webshop – Hetedik rész: Termelés I. (2002. 09. 12.)

 

Summer University Webshop – Nyolcadik rész: Termelés II. (2002. 09. 19.)

 

Konferencia-beszámoló – Harmadik Internethajó: "Miért nem interneteznek többen?" (2002. 09. 26.) Az írást átvette a Médiahajó és az Internethajó hivatalos oldala is (http://www.mediahajo.hu, http://www.internethajo.hu)

 

Summer University Webshop – Kilencedik rész: Látogatás a Fehér Házban (Policy Day) (2002. 10. 03.)

 

Summer University Webshop – Tizedik rész: Látogatás a National Science Foundation-nél (Policy Day) (2002. 10. 10.)

 

Summer University Webshop – Tizenegyedik rész: Közösség és civil társadalom I.: Társadalmi tőke és technológia (Community/ Civil Society Day) (2002. 10. 24.)

 

Summer University Webshop Tizenkettedik rész: Közösség és civil társadalom II. (Community/ Civil Society Day) (2002. 10. 31)

 

Konferencia-beszámoló: Information Society Technologies (IST 2002) – Partnerships for the Future; Koppenhága, 2002 november 4-6 (2002. 11. 07)

 

Summer University Webshop – Tizenharmadik rész: Privacy I. (2002. 11. 21)

 

Summer University Webshop – Tizennegyedik rész: Privacy II. (2002. 12. 05)

 

Summer University Webshop – Tizenötödik rész: Human-Computer Interaction and Computer Science Day (2002. 12. 12)

 

Summer University Webshop – Tizenhatodik, befejező rész: International Day. (2002. 11. 19)

 

Konferencia-beszámoló – Digitális szakadék (2003. 01. 09.)

 

Konferencia-beszámoló – Neumann-év Megnyitó és IT Konferencia (2003. 02. 27.)

 

Az e-kormányzat növekvő szerepe az EU-ban – Erkki Liikanen az e-kormányzatról (2003. 04. 03.)

 

Konferencia-beszámoló – XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (2003. 05. 08.)

 

Konferencia-beszámoló – Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (2003. 05. 22.)

 

Élménybeszámoló – 2nd IFIP Summer School – Első rész: Bevezetés (2003. 08. 14.)

 

Élménybeszámoló – 2nd IFIP Summer School – Második rész: az Internet szabályozása (2003. 08. 21.)

 

Élménybeszámoló – 2nd IFIP Summer School – Harmadik rész: Terrorizmus – Demokrácia 1:0 (2003. 08. 28.)

 

Élménybeszámoló – 2nd IFIP Summer School – Negyedik rész: A privacy-tól a halászokig (2003. 09. 04.)

 

Élménybeszámoló – 2nd IFIP Summer School – Ötödik rész: Ádám és a kéretlen levelek (2003. 09.11.)

 

Élménybeszámoló – 2nd IFIP Summer School – Hatodik, befejező rész: biometriától a forintos privacy-ig (2003. 09.18.)

 

Magyarország – a rejtőzködő információs társadalom tézise: Első rész – információs társadalom-e Magyarország? (2003. 10.02.)

 

Műhelymunka: Magyarország – a rejtőzködő információs társadalom tézise: Második rész – Információs társadalmi modellek (2003.10.09.)

 

Műhelymunka: Magyarország – a rejtőzködő információs társadalom tézise: Harmadik rész – Egy visegrádi modell létjogosultsága (2003.10.16-23)

 

Műhelymunka: Magyarország – a rejtőzködő információs társadalom tézise: Negyedik rész – Magyarország: a rejtőzködő információs társadalom? (2003.10.30.)

 

Konferencia-beszámoló: eEurope+ 2003 International Workshop on Monitoring, Benchmarking and Best Practices, Prága, 2003 december 2-3, Első rész (2003. 12. 11.)

 

Konferencia-beszámoló: eEurope+ 2003 International Workshop on Monitoring, Benchmarking and Best Practices, Prága, 2003 december 2-3, Második rész (2003. 12. 18.)

 

Konferencia-beszámoló: Enlarging the European Information Society: Potential IS Strategies towards Lisbon 2010 objectives, Sevilla, 2004. február 18-20, Első rész (2004. 03. 04.)

 

Konferencia-beszámoló: Democracy in the Age of the Internet – Stephen Coleman előadása Magyar Tudományos Akadémia, BT eDemokrácia Fórum, 2004. március 4. (2004. 03. 11). Az írás rövidített formában megjelent az Érintő Cyberleft rovatában és a HP Magazinban is.

 

Konferencia-beszámoló: Enlarging the European Information Society: Potential IS Strategies towards Lisbon 2010 objectives, Sevilla, 2004. február 18-20, Második rész: Az információs társadalmi fejlettség jelenlegi szintje (2004. 03. 18.)

 

Konferencia-beszámoló: Enlarging the European Information Society: Potential IS Strategies towards Lisbon 2010 objectives, Sevilla, 2004. február 18-20, Harmadik rész: Az információs társadalmi fejlődést meghatározó faktorok  (2004. 04. 01.)

 

Konferencia-beszámoló: Enlarging the European Information Society: Potential IS Strategies towards Lisbon 2010 objectives, Sevilla, 2004. február 18-20, Negyedik, befejező rész: Az információs politika a csatlakozás előtt, illetve a jövőbeli politikai orientációk (2004. 04. 08.)

 

Konferencia-beszámoló: El nem csókolt csókok, avagy nincs többé alibink. Internet Hungary 2004, Klub Tihany, 2004. október 12-13. (2004. 10. 15.)

 

Naplórészletek: észtországi útibeszámoló I. (2004. 10. 28.)

 

Naplórészletek: észtországi útibeszámoló II. (2004. 12. 09.)

 

Továbbra is harmincadik Magyarország - megjelent az Economist Intelligence Unit új e-felkészültségi rangsora (2005. 04. 14.)

 

Miről is szól valójában az érettségi botrány? (2005. 05. 26.) Az írást átvette a SzocHáló – Társadalomtudomány on-line is: http://www.szochalo.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=4596