Információs társadalom, információstratégiák

Tematika, 2003 tavasz

Csütörtök, 17,30 -20, R-201

Z.Karvalics László – Pintér Róbert

 

 

A kurzus résztvevői a kötelező irodalmon kívül +1 könyvet választanak, erről az utolsó órán számolnak be.

A félév teljesítésének feltétele a korrekt megjelenés, a megadott irodalom ismerete és a választott plusz olvasnivalóval kapcsolatos beszámoló.

Egyedi tanrendet biztosítunk, de ezt a kurzus elején kell kérni!

 

Kötelező olvasmány:

Jegyzet: Z. Karvalics László: Az információs társadalom keresése (Aula, 2002)

www.ittk.hu/infinit (Hírlevél)

Információs Társadalom 2001/1 – 2003/1

 

Az 1, 4, 5, 6 témához külön olvasmányokat biztosítunk (ld. lentebb!)

 

 

Március 20.

 

Az információs társadalom, mint téma. Diskurzusok, narratívák, problématengelyek, tudományok. Információgazdaság, tudásgazdaság. Bevezetés (ZKL)

 

Március 27.

 

Társadalmi informatika. Információs szakmák. A társadalom informatizálása. Az Internet-jelenség társadalomelméleti értékelése (ZKL)

 

Április 3.

 

Az információ társadalomelmélete. Technológia, társadalom, evolúció. Filozófiai reflexió. Dilemmák és vitakérdések. (ZKL)

 

Május 8.

 

Az Európai Unió információs társadalom politikájának története, helyzete, perspektívái (Juhász Lilla, vendég-előadó)

 

Pintér Róbert: Európa információs társadalom politikája a Bangemann-jelentéstől az e-Europe programig (A tanulmány a Gazdasági Minisztérium felkérésére készült, 2001 szeptember)

Bangemann-jelentés: Európa és a globális információs társadalom (in: Mi a jövő, OMFB-ORTT-HÉA, 1998, 44-79). A jelentés szövege angolul.

Pintér Róbert: Az e-Europe akcióterv (A tanulmány a Gazdasági Minisztérium felkérésére készült, 2001 szeptember)

Towards a knowledge-based Europe – The European Union and the information society (Office for Official Publications of the European Communities, 2003)

eEurope2002 (Akcióterv, 2000 június 19-20, magyarul)

eEurope 2005: An information society for all (Akcióterv, 2002 május 28, angolul)

 

Május 15

 

Az információstratégiák kialakulása, egy nemzeti szintű „mintastratégia” elemei. Szintek a „nemzeti” alatt: intelligens régió, intelligens város. (P.R.)

 

Z. Karvalics László: Az információstratégiák kialakulása és jellemzői (in: Mi a jövő, OMFB-ORTT-HÉA, 1998, 295-322)

Pintér Róbert: Hogyan írjunk információs stratégiát?

Pintér Róbert: A hivatali Web-oldaltól az intelligens város átfogó programjáig (in: Kutatási Jelentés, 1999/2, 15-22, kiadja a BME-Unesco Információs Társadalom és Trendkutató Központ - INFINIT Műhely)

 

Május 22.

 

Információs társadalom Közép-Kelet-Európában és Magyarországon (P.R.)

 

Pintér Róbert: Magyarország átfogó információs társadalom stratégiai kezdeményezései (A tanulmány a Gazdasági Minisztérium felkérésére készült, 2001 szeptember)

Magyar Válasz az információs társadalom kihívásaira (Informatikai Helyettes Államtitkár, 1999 december, http://www.iif.hu/~lengyel/valasz)

Tézisek az információs társadalomról (Miniszterelnöki Hivatal, Budapest, 2000 február, http://www.kancellaria.gov.hu/tevekenyseg/kiadvanyok/tezis.htm)

Magyar Informatikai Charta (Informatikai Érdekegyeztető Fórum, 2000 április, http://www.inforum.org.hu)

Széchenyi-terv Nemzeti Fejlesztési Terv – Informatikai fejezet (Gazdasági Minisztérium, Budapest, 2000 március-2000 december, http://www.gm.hu/szechenyi/index.htm)

Nemzeti Információs Társadalom Stratégia 1.0 verzió (Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztosság, 2001. május 17.)

Magyar Információs Társadalom Stratégia (Informatikai és Hírközlési Minisztérium, 2002. december)

http://www.ihm.hu/tarsadalom/strategia/strategia_20030225_1.html

eEurope+2003: A co-operative effort to implement the Information Society in Europe – Action Plan (prepared by the Candidate Countries with the assistance of European Commission) 2001

 

Május 29.

 

Összegzés, befejező összefüggések. Beszámolók (ZKL- P.R..)