A magyar információs társadalmi fejlődés az európai uniós csatlakozásig, ELTE-TÁTK 2004/2005-ös tanév, őszi félév

 

A kurzus célja, hogy bevezesse a hallgatókat az információs társadalom elméletébe, megismertesse a különböző fejlődési modellekkel majd ezt követően mind elméleti, mind gyakorlati síkon bemutassa a magyar információs fejlődés lehetséges olvasatait a legfontosabb szereplők szemszögéből a legfrissebb kutatási eredmények felhasználásával.

Az egyes órák három részből állnak:

- tallózás az információs társadalom és politika friss trendjeiből (kb. 10-20 perc)

- az előadó ismerteti az óra vonatkozó anyagát vitaindító jelleggel (kb. 40-60 perc)

- a hallottak megvitatása (10-20 perc)

 

Az órák rendszeres látogatása beszámít a kapott érdemjegybe. A félév végét előre megadott és egyeztetett téma alapján írt házi dolgozat és annak szóbeli megvédése zárja vagy igény esetén lehetőség van szóbeli vizsgázásra is a félévi anyag alapján. Az érdemjegy kialakításakor figyelembe vett szempontok:

- órai jelenlét és aktív munka (30%)

- félév végi dolgozat; vagy szóbeli vizsga (70%)

 

A szeminárium tematikája:

1. A félév tematikájának és az irodalomnak az ismertetése, a tárgy elvégzésének feltételei

2. Az információs társadalom fogalma1: utópia, mozgósító jelszó és valóság

3. Az információs társadalom fogalma2: tudományos, politikai és hétköznapi megközelítések

4. Információs társadalmi modellek: a szilícium-völgyi, a szingapúri, a finn, és a kelet-közép-európai modell

5. Információs társadalmi fejlettség a csatlakozó és csatlakozásra váró országok között

6. A rejtőzködő információs társadalom elmélete

7. Magyar fejlődés 1: Politika – átfogó információs társadalom stratégiai kezdeményezések

8. Magyar fejlődés 2: Kutatás – az információs társadalmi fejlettség mérése

9. Magyar fejlődés 3: Gazdaság – az „új gazdaság” és fejlesztésének kontextusa

10. Magyar fejlődés 4: Társadalmi aktivitás, nyilvánosság és közbeszéd

11. Konklúziók 1: az információs társadalmi elmélet kritikája és a magyar modell jellegzetességei, kibővíthetőségének kérdései

12. Konklúziók 2: interacting, interacted, interface – a rejtőzködés elmélete a gyakorlatban: mit kutassunk a jövőben

 

Ajánlott irodalom:

Pintér Róbert: A magyar információs társadalom fejlesztésének wilsoni szempontú elemzése (Szociológia PhD értekezés, első, ábrák nélküli verzió, 2004. június 10.)

 

Pintér Róbert, tanársegéd, BME Információ és Tudásmenedzsment Tanszék

pinter.robert@ittk.hu, 2004 június