Magyarország – a rejtőzködő információs társadalom? 2003/2004-es tanév, tavaszi félév

A kurzus célja, hogy bevezesse a hallgatókat az információs társadalom elméletébe, majd ezt követően mind elméleti, mind gyakorlati síkon bemutassa a magyar információs fejlődés lehetséges olvasatait a legfrissebb kutatási eredmények felhasználásával.

Az egyes órák két részből állnak:

- tallózás az információs társadalom és politika friss trendjeiből (kb. 15-30 perc)

- az előadó ismerteti az óra vonatkozó anyagát vitaindító jelleggel (kb. 60-75 perc)

 

Az órák látogatása nem kötelező, de beszámít a kapott érdemjegybe. A félév végét előre megadott és egyeztetett téma alapján írt házi dolgozat és annak szóbeli megvédése zárja vagy igény esetén lehetőség van szóbeli vizsgázásra is a félévi anyag alapján. Az érdemjegy kialakításakor figyelembe vett szempontok:

- órai jelenlét és aktív munka (20%)

- félév végi dolgozat; vagy szóbeli vizsga (70%)

- az ITTK heti hírlevelének olvasása (feliratkozás: http://www.ittk.hu/infinit) ill. a később megadott irodalom ismerete (10%).

 

A szeminárium tematikája:

1. A félév tematikájának ismertetése, a tárgy elvégzésének feltételei

2-3. Az információs társadalom tudományos, politikai és hétköznapi megközelítései

4. Információs társadalmi modellek (a szilícium-völgyi, a szingapúri, és a finn-modell)

5. Ipari és információs fejlődési modellek ötvözése: Castells, Gerschenkron és Wilson

6-7. Kelet és Nyugat között: egy visegrádi fejlődési modell létjogosultsága és történelmi gyökerei

8-9. Readiness országrangsorok és egyéb statisztikák a nagyító alatt: hol tart az információs társadalmi versenyfutásban Magyarország és a többi csatlakozó ország

10. A rejtőzködő információs társadalom jellemzői: láthatatlanság és mérhetetlenség. Az információs statisztikák módszertani hiátusai – a több jobb?

11. Interacting, interacted, interface: a rejtőzködés elmélete a gyakorlatban – az intézményi behuzalozottság mértéke idehaza, a rejtőzködés becslése

12. Állam, civil szféra, gazdaság és akadémia: a főbb szereplők kapcsolatrendszere és tevékenysége a magyar információs társadalomban

13. Jövőforgatókönyvek Magyarország lehetséges információs fejlődési útjának a bemutatására: kitörési lehetőségek és veszélyek – ajánlások megfogalmazása

14. Mit kutassunk még? Tanulságok a tudományos vizsgálódás szemszögéből

 

Pintér Róbert, tanársegéd, Információ és Tudásmenedzsment Tanszék

pinter.robert@ittk.hu, 2004 január

A kurzus tematikája elérhető az interneten is: http://www.tar.hu/isip