Információs társadalom, 2004/05 őszi félév, Zsigmond Király Főiskola, levelező képzés

 

A kurzus célja, hogy bevezesse a hallgatókat az információs társadalom elméletébe, legfontosabb kérdéseibe és dilemmáiba, majd ezt követően ismertesse az információs kihívásra adott állami válaszokat ill. néhány információs stratégiát.

A félév végét előre megadott és egyeztetett tételjegyzék alapján szóbeli vizsga zárja. Letölthető tételjegyzék és irodalom a tételek kidolgozásához (346kb).

 

A szeminárium tematikája és ajánlott irodalmak:

 

I. Első foglalkozás:

Információ, társadalom, információs társadalom: beszélgetés a kapcsolódó fogalmakról – fogalomtisztázás:

Az információ fogalmáról – idézetek

Mit nevezünk társadalomnak? – idézetek

Information Society – whatis

U.N. World Summit on the Information Society / Coppet Initial Preparatory Workshop / Dec. 5-6, 2001

Theories and rhetoric of the "information society"

Néhány további definíció

Az információs társadalom definíciós körei: társadalomtudományi, politikai és tömegkulturális megközelítések:

Pintér Róbert: A globális információs társadalom: Castells – The Information Age (Tanulmány, in: Jel-Kép, 2000/3, 11-26)

Webster, Frank: What information Society? (in: The Information Society, Vol. 10(1), pp. 1-23; http://www.dodccrp.org/antch04.htm

 

II. Második foglalkozás:

Az információs stratégiák kialakulása és jellemzői:

Z. Karvalics László: Az információstratégiák kialakulása és jellemzői (in: Mi a jövő, OMFB-ORTT-HÉA, 1998, 295-322)

Hogyan írjunk és elemezzünk információs stratégiát?

Pintér Róbert: Hogyan írjunk információs stratégiát?

Az Európai Unió információs stratégiája: a Bangemann-jelentés és az eEurope

Bangemann-jelentés: Európa és a globális információs társadalom (in: Mi a jövő, OMFB-ORTT-HÉA, 1998, 44-79). Angolul: http://europa.eu.int/ISPO/docs/basics/docs/bangemann.pdf)

e-Europe Információs Társadalom mindenkinek program (1999 decemberi program, magyarul ld. az INCO oldalán: http://www.inco.hu/inco3/vita/cikk0h.htm)

e-Europe akcióterv (2000 júniusi program, magyarul ld. az INCO oldalán: http://www.inco.hu/inco4/kozpont/ovocikk1.htm)

eEurope 2005: An information society for all. An Action Plan to be presented in view of the Sevilla European Council, 21/22 June 2002.

Az Európai Unió információs fejlettsége:

eEurope 2005: Benchmarking Indicators (Brussels, 21.11.2002, COM(2002) 655 final)

Pintér Róbert: Hatsebességes Európa (In: INFINIT Hírlevél, négy részben: 2000 december 14, 21 ill. 2001 június 28, július 5)

 

III. Harmadik foglalkozás:

Fókuszban Kelet és Közép Európa: a rejtőzködő információs társadalom, információs fejlettség és politika

eEurope+2003 A co-operative effort to implement the Information Society in Europe (Action Plan prepared by the Candidate Countries with the assistance of the European Commission, June 2001) http://europa.eu.int/information_society/international/candidate_countries/index_en.htm

Pintér Róbert: A rejtőzködő információs társadalom tézise (In: eVilág, 2003 október, 4-7)

(Action Plan prepared by the Candidate Countries with the assistance of the European Commission, June 2001) http://europa.eu.int/information_society/international/candidate_countries/index_en.htm

A magyar információs politika rövid története I.: a kezdetektől a Széchenyi-terven át a NITS-ig (2002-ig):

Magyar Válasz az információs társadalom kihívásaira (Informatikai Helyettes Államtitkár, 1999 december, http://www.iif.hu/~lengyel/valasz)

Tézisek az információs társadalomról (Miniszterelnöki Hivatal, Budapest, 2000 február,

http://www.kancellaria.gov.hu/tevekenyseg/kiadvanyok/tezis.htm)

Magyar Informatikai Charta (Informatikai Érdekegyeztető Fórum, 2000 április, http://www.inforum.org.hu)

Széchenyi-terv Nemzeti Fejlesztési Terv – Informatikai fejezet (Gazdasági Minisztérium, Budapest, 2000 március-2000 december, http://www.gm.hu/szechenyi/index.htm)

Nemzeti Információs Társadalom Stratégia 1.0 verzió (Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztosság, 2001. május 17.)

A magyar információs politika rövid története II.: Az IHM új stratégiai kezdeményezései (2002-2004)

Magyar Információs Társadalom Stratégia (Informatikai és Hírközlési Minisztérium, 2003 ősz, http://www.ihm.hu/strategia/)

A magyar információs társadalmi fejlettség az Uniós csatlakozást követően, kitörést célzó programok

A Magyar Információs Társadalom Stratégia programjai (Informatikai és Hírközlési Minisztérium, 2004 március, http://193.6.108.12/anyagok/itktb/Ulesek_hatarozatok/4_ules_0330/)

 

 

Pintér Róbert, tanársegéd, BME Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék

pinter.robert@ittk.hu, 2004 szeptember