Pintér Róbert, szociológus-politológus, Információs Társadalom és Trendkutató Központ (ITTK)

A hallgatók bevezetést nyertek az információs társadalom elméletébe, megismerkedtek a legfontosabb gazdasági vonatkozásokkal. Az előadás célja a következő témák szisztematikus körbejárása volt:

  1. Az információs társadalom társadalomtudományi beágyazása: Milyen bevezető diskurzusok zajlanak az információs társadalomról, mik a legfontosabb kérdések?
  2. Az információs társadalom legfontosabb gazdasági kérdései, az információs gazdaság, az új kapitalizmus mibenléte.

A Benedict School könyvtáros képzésének 2002 szeptember 3-i előadásán mondottak elsajátításához a következő online tananyagokat kell elolvasni:

  1. Információs társadalom – az vajon mi?
  2. Castells, Manuel: The Information Age: Economy. Society and Culture. Volume I: The Rise of the Network Society. (Oxford: Blackwell. 1996, 2-4 fejezet: 66-326) (Jegyzet: Az információs gazdaság és a globalizáció folyamata; Az információs gazdaság intézményei. A munka világának átalakulása)

 

 

További ajánlott irodalom:

 

Krajcsi Attila: Az Internettel kapcsolatos régi problémák. (In: Jel-Kép. 2000/3. 3-10. oldal.)

Pintér Róbert: A globális információs társadalom: Castells – The Information Age (Tanulmány, in: Jel-Kép, 2000/3, 11-26)

Pintér Róbert: Információs társadalom: utópia vagy valóság? (in: Buda Béla – Sárközy Erika /szerk./ Közéleti Kommunikáció, Akadémiai Kiadó, Budapest)

Webster, Frank: What information Society? (in: The Information Society, Vol. 10(1), pp. 1-23; http://www.dodccrp.org/antch04.htm