Szakmai önéletrajz:

Angolul/English version

Név: Pintér Róbert

Születési hely, év: Salgótarján, 1975. október 16.

Mobiltelefon: 30/999-6595

E-mail cím: pinter.robert@ittk.hu

Sykpe: probesz

Internetes honlap: http://www.artefaktum.hu

Blog: http://www.infotars.blogter.hu

 

Teljes publikációs jegyzék
A legfontosabb öt publikáció

 

Végzettség, nyelvvizsgák

 

2005 júliusában sikeresen megvédtem doktori disszertációmat az ELTE Szociológiai doktori iskolájában, 2005 októbere óta rendelkezem PhD címmel.

 

2000-ben végeztem politológusként az ELTE Bölcsészettudományi Kar politikaelmélet nappali B-szakán. (PT B 0000354 256/2000 számú egyetemi kitüntetéses oklevél, szakdolgozat: A finn információs társadalom politikai programja).

 

1999-ben végeztem szociológusként az ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Központjának; szociológia szakán, kommunikáció és médiaszociológia szakirányon. (PT B 0008756 99/1999 számú, jeles minősítésű egyetemi oklevél, szakdolgozat: Az információs társadalomba való átmenet refeudalizált társadalmi nyilvánossága)

 

Angol középfokú (C-típusú), angol Pitman Intermediate (First Class) és német alapfokú (C-típusú) nyelvvizsgákkal rendelkezem.

 

Ösztöndíjak

 

2004. október. 22 – november. 5 között az eMagyarország Programiroda ösztöndíja egy észtországi tanulmányútra

 

2003. augusztus. 4-8. között az IFIP (International Federation for Information Processing) ösztöndíja a karlstadi nyári egyetemen való részvételre ("Risks and Challenges of the Network Society").

 

2003. január-június között az Infonia Alapítvány doktori kutatói ösztöndíja.

 

2002. június. 1 – 17. között Washington-ban, University of Maryland, 2nd Summer University WebShop.

 

2000. július. 22 – augusztus. 13 között helsinki nyári egyetem, ’Information Society as Risk Society’ kurzus a Helsinki Egyetem, az ELTE, az ITTK és a NOKIA támogatásával.

 

1999-2002 állami doktori (PhD) ösztöndíj az ELTE-n.

 

Az 1998/99-es tanévben köztársasági ösztöndíj.

 

1998 szeptemberétől 4 hónapos TEMPUS ösztöndíj a finnországi Tamperében.

 

Szakmai gyakorlat

 

1998 óta dolgozom a BME-UNESCO Információs Társadalom- és Trendkutató Központjában, 2006 januárja óta, mint tudományos és stratégiai igazgató.

 

2001 óta dolgozom a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Információmenedzsment Tanszékén, 2006 januárja óta, mint adjunktus.

 

2005 nyara óta vagyok főszerkesztője a Gondolat Kiadó és az INFONIA Alapítvány gondozásában megjelenő Információs Társadalom című negyedéves társadalomtudományi folyóiratnak.

 

2005 tavasza óta vagyok tagja az International Federation for Information Processing (IFIP) Computer and Society Technical Commitee-nek, mint magyarországi képviselő.

 

Az 1999/2000-es tanév első félévétől tartok előadásokat és szemináriumokat az információs társadalom témakörében, többek között a Budapesti Műszaki Egyetemen, az ELTE Bölcsészkarán, a Közgazdaságtudományi Egyetemen, a Kandó Kálmán Főiskolán és a Matáv Média Intézetében.