Internet és politika 2003/2004-es tanév, őszi félév

A kurzus célja, hogy bevezesse a hallgatókat az Internet politikatudományi jelenségeinek kutatásaiba, miközben megismerteti őket az egyes fontosabb témakörökkel, a kapcsolódó diskurzusokkal. A kurzus egyfajta olvasószeminárium, ahol az Internet-kutatás politikai vetületével foglalkozó tanulmányokat olvasunk és beszélünk meg közösen.

Az egyes órák három részből állnak:

-          tallózás az információs társadalom, Internet és politika friss trendjeiből (kb. 15-30 perc)

-          a kiselőadást tartó ismerteti az óra vonatkozó anyagát vitaindító jelleggel (kb. 30-45 perc)

-          az elhangzottak megvitatása (15-45 perc)

 

Az órák látogatása nem kötelező, de beszámít a kapott érdemjegybe. Az érdemjegy kialakításakor figyelembe vett szempontok:

-          az órai kiselőadás (60%)

-          órai jelenlét és aktív munka (25%)

-          az ITTK heti hírlevelének olvasása (feliratkozás: http://www.ittk.hu/infinit) (15%)

 

A szeminárium tematikája:                                                                                                 Tölts le egyben az anyagokat! (ZIP file – 2,5 Mb)

1. A félév tematikájának ismertetése, a tárgy elvégzésének feltételei

 

2. Az internet politikatudományi kutatásának intézményesülése

Pintér Róbert (2003): Az Internet politikatudományi kutatásának intézményesülése (megjelenés alatt a Politikatudományi Szemlében)

 

3. Participáció, elektronikus agóra, politikai vita, online döntéshozatal

Coleman, Stephen – Hall, Nicola – Howell, Milica (2002): Hearing Voices. The Experience of Online Public Consultations and Discussions in UK Governance. The Hansard Society. http://www.hansardsociety.org.uk/HearingVoices.htm

Dahlberg, Lincoln (2001): Extending the Public Sphere through Cyberspace: The Case of Minnesota E-Democracy. In.: First Monday, March 2001. http://firstmonday.org/issues/issue6_3/dahlberg/index.html

 

4. Civil társadalom, (globális) politikai mozgalmak, állampolgári aktivitás

London, Scott (1997): "Civic Networks: Building Community on the Net." Paper prepared for the Kettering Foundation. March 1997. http://www.scottlondon.com/reports/networks.html

Norris, Pippa (2002): ”New Social Movements, Protest Politics and the Internet” In: Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism. New York, Cambridge University Press. http://ksghome.harvard.edu/~.pnorris.shorenstein.ksg/ACROBAT/everyvoice/Chapter10.pdf

 

5. Elektronikus szavazás, választás, elektronikus kampányok

Coleman, Stephen szerk. (2001): 2001: Cyber Space Odyssey. The internet in the UK election. The Hansard Society. http://www.hansardsociety.org.uk/cyberodyssey.htm

Sükösd Miklós – Dányi Endre (2002): M-POLITIKA AKCIÓBAN – SMS és e-mail a 2002-es magyarországi választási kampányban. In: Nyíri Kristóf (szerk.): Mobilközösség – mobilmegismerés. Tanulmányok http://21st.century.phil-inst.hu/2002_konf/hn3_kot/suk-dany.pdf

Welzel, Carolin (2002): Much Ado about nothing? The German Federal Elections 2002 on the web. In: Democracies Online Newswire list. http://www.mail-archive.com/do-wire@tc.umn.edu/msg00556.html

 

6. Politikai pártok a weben

Margetts, Helen (2001): The Cyber Party. Paper to workshop ‘The Causes and Consequences of Organisational Innovation in European Political Parties’, ECPR Joint Sessions of Workshops, Grenoble, 6-11 April 2001. http://www.governmentontheweb.org/downloads/papers/Cyber_party_paper.pdf

Norris, Pippa (2001): Digital Parties – Civic Engagement & Online Democracy. Prepared for presentation at the ECPR Joint Session, Grenoble, April 2001. http://ksghome.harvard.edu/~.pnorris.shorenstein.ksg/acrobat/ECPR2001.pdf

 

7. E-kormányzat és virtuális államigazgatás, (ön)kormányzás

Clift, Steven (2003): E-Democracy, E-Governance and Public Net-Work. http://publicus.net/articles/edempublicnetwork.html

The Role of e-Government for Europe's Future. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS. Brussels, 26.9.2003 COM(2003) 567 final http://www.europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/doc/all_about/egov_communication_en.pdf

 

8. Internet szabályozás és törvényhozás

Verebics János (1999): Lex InterneticaA jog helyének keresése a digitális ezredfordulón. Az 1999-es Médiakönyvben megjelent tanulmány rövidített változata. http://www.extra.hu/verebics/lexinternetica.pdf

 

9. Megfigyelés, felügyelet, ellenőrzés és kontroll

Fekete László (2002): Szabadság, jog és szabályozás a kibertérben. In: Replika 47-48 http://www.replika.c3.hu/47/Fekete.pdf

Shapiro, Andrew L. (1999): Introduction and Chapter 1: Revolution. In: The Control Revolution: How the Internet is Putting Individuals in Charge and Changing the World We Know. PublicAffairs, New York.. http://www.controlrevolution.com/complete.html

 

10. Cenzúra, titok, adatvédelem (privacy) és (adat)biztonság

Dyson, Esther (1998): Privacy Protection: Time to Think and Act Locally and Globally. In: First Monday, June 1998. http://firstmonday.org/issues/issue3_6/dyson/index.html

Interjú Dr. Galántai Zoltánnal. Készítette Vikman László. In: Jogi Fórum 2001 július 28. http://www.jogiforum.hu/interju/9

Richard S. Rosenberg (2003): Security Versus Civil Liberties: The Preservation of Online Free Speech and Privacy in an Age of Global Terrorism. Extended Abstract. Second Summer School 2003 by IFIP WG 9.2, 9.6/11.7, 9.8, Karlstad, August 3-8, 2003. http://www.cs.kau.se/IFIP-summerschool/preceedings/Rosenberg.pdf

 

11. Elektronikus demokrácia – nem demokratikus országok és az Internet

Kalathil, Shanthi – Boas, Taylor C. (2003): "Chapter 2 — Wired for Modernization in China," In: Open Networks, Closed Regimes: The Impact of the Internet on Authoritarian Rule. In: First Monday, Jauary 2003. http://firstmonday.org/issues/issue8_1/kalathil/kalathil_chapter2.html

Williamson, Andy (2000): The Impact of the Internet on the Politics of Cuba. In: First Monday, August 2000. http://firstmonday.org/issues/issue5_8/williamson/index.html

 

12. Nemzetállam, nacionalizmus, (politikai) identitás, közösségek, gyűlölet és gyűlöletbeszéd az interneten

Bayer Judit (2003): Javaslat a gyűlöletbeszéd internetes kezelésére – A közlések jogi szabályozásának sajátosságai az interneten. In: Médiakönyv 2003. http://www.policy.hu/bayer/gyuloletbeszed.pdf

Shaw, Caitlin (1998): Banal Nationalism and the Internet. http://www.emory.edu/ENGLISH/Bahri/Nationalism~Web.html

Stalder, Felix (2001): Az analógtól a digitális identitás felé. In: Korunk 2001 április, 33-36 pp. Angolul. http://felix.openflows.org/html/id_ana_dig.html

 

13. Cyberhadviselés, háború, védekezés, terrorizmus

Cameron, Julie – Vaile, David (2003): The War on Terrorism versus Cyber Liberties. Extended Abstract. Second Summer School 2003 by IFIP WG 9.2, 9.6/11.7, 9.8, Karlstad, August 3-8, 2003. http://www.cs.kau.se/IFIP-summerschool/preceedings/Cameron.pdf

What are Al Qaeda’s capabilities – interview with Richard Clarke (Presidential Adviser for Cyberspace Security, 2001-2003). April 24, 2003. http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/cyberwar/interviews/clarke.html

Nagy Péter (1999): Az információs hadviselés – A nemzetközi kapcsolatok új dimenziója az információs korszakban. In: Neumann Jánostól az Internetig. Akik nyomot hagytak a 20. századon 4. Napvilág Kiadó. 1999. 97-137 pp.

 

Pintér Róbert, tanársegéd, BME Információ és Tudásmenedzsment Tanszék

pinter.robert@ittk.hu, 2003 október

A kurzus tematikája elérhető az interneten is: http://www.tar.hu/isip