Információs társadalom, információs stratégiák, 2004/05 tavaszi félév, Zsigmond Király Főiskola

 

Kreatív feladatok táblázat (ki mit adott le, állapotjelentés, 2004. április 24.)

Kreatív feladatok táblázat (ki mit adott le, állapotjelentés, 2005. május 09.)

Résztvevők listája (akik háromnál kevesebbet hiányoztak a félév során)

 

A kurzus célja, hogy bevezesse a hallgatókat az információs társadalom elméletébe, legfontosabb kérdéseibe és dilemmáiba, majd ezt követően ismertesse az információs kihívásra adott állami válaszokat ill. néhány információs stratégiát.

Az egyes órák két részből állnak:

- tallózás az információs társadalom és politika friss trendjeiből (kb. 15-30 perc)

- az előadó ismerteti az óra vonatkozó anyagát vitaindító jelleggel (kb. 60-75 perc)

A félév végén írásbeli vizsgát (teszt) tesznek a hallgatók a kurzus anyagából.

 

A szeminárium tematikája:

1. A félév tematikájának ismertetése, a tárgy elvégzésének feltételei. Miért kell a huszonegyedik században információs társadalommal kapcsolatos kurzust tanulnia mindenkinek? A tárgy felépítése és a félév céljai.

 

2. Információ, társadalom, információs társadalom: információs társadalomnak tekinthető-e Magyarország (pl. gazdasági, politikai, technikai, társadalmi… szempontból)? Lezajlott-e már az átalakulás? Mit nevezhetünk információs társadalomnak – a fogalom lehetséges megközelítései: mit nevezünk információnak? Mit nevezünk társadalomnak? Ezek alapján mit lehet megállapítani az információs társadalom fogalmáról?

Előadás PPT

 

Az információ fogalmáról – idézetek

Mit nevezünk társadalomnak? – idézetek

Információs társadalom – fogalomtisztázás:

Information Society – whatis

U.N. World Summit on the Information Society / Coppet Initial Preparatory Workshop / Dec. 5-6, 2001

Theories and rhetoric of the "information society"

Néhány további definíció

 

3. Bevezető diskurzusok az információs társadalomba:

a.)        Az internethez kapcsolódó legközkeletűbb félelmek hogyan alkotnak diskurzust, mik a főbb elemei (pl. bombagyártás, pedofília stb.) és milyen kapcsolatban állnak az információs társadalomról kialakuló képpel?

b.)        A futurológia hívők és a „földhözragadtak” közötti információs társadalomról folyó diskurzus. Mit jelent az, hogy a futurológiai megközelítés kritikátlan és nem emberközpontú? Mit jelent a „forradalom felülről” elgondolás?

c.)        Az Athén-Orwell (technofil-technofób) vita főbb álláspontjai. Miért mondható, hogy ezek szélsőséges jövő-forgatókönyvek? Mit jelent a technorealizmus?

Előadás PPT

 

Krajcsi Attila: Az Internettel kapcsolatos régi problémák. (In: Jel-Kép. 2000/3. 3-10. oldal)

Pintér Róbert: Információs társadalom: utópia vagy valóság? (in: Buda Béla – Sárközy Erika /szerk./ Közéleti Kommunikáció, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2001, 124-138)

Pintér Róbert: Információs társadalom – az vajon mi? I-II. (in: INFINIT Hírlevél, 2000. 10. 05-12)

 

4. Az információs társadalom fogalma: miben tér el egymástól az információs társadalom társadalomtudományos, politikai és köznapi megközelítése? (Hordozói/megtestesítői, időhorizontja és tartalma alapján.). A tömegkulturális és politikai megközelítések létjogosultsága. Mi jellemzi az öt kiemelkedő társadalomtudományi megközelítést? Mit nevezünk információs társadalomnak (definíció)?

Előadás PPT

 

Pintér Róbert: A globális információs társadalom: Castells – The Information Age (Tanulmány, in: Jel-Kép, 2000/3, 11-26)

Webster, Frank: What information Society? (in: The Information Society, Vol. 10(1), pp. 1-23)

Castells, Manuel: The Information Age: Economy. Society and Culture. (Oxford: Blackwell. 1996-1998.) (Jegyzet magyar nyelven)

Volume I: The Rise of the Network Society.

Volume II: The Power of Identity.

Volume III: End of Millenium.

 

5. Információs stratégia: mit nevezünk információs stratégiának? Melyek a fő összetevői? Mit jelent az, hogy az információs stratégia kiemelte addigi alárendelt szerepéből az információs társadalom egyes területeinek politikai kezelését? Mit nevezünk teljes információs stratégiának? Milyen feltételek megléte (0-6 pont) szükséges a teljességhez?

Előadás PPT

 

Z. Karvalics László: Az információstratégiák kialakulása és jellemzői (in: Mi a jövő, OMFB-ORTT-HÉA, 1998, 295-322)

 

6. Hogyan írjunk és elemezzünk információs stratégiát? Ha információs társadalom stratégiát kellene készíteni, akkor hogyan fogjunk hozzá? Mik lehetnek egy ilyen stratégia elkészítésének főbb lépései (előkészítés, megírás, végrehajtás)?

Előadás PPT

 

Pintér Róbert: Hogyan írjunk információs stratégiát?

 

7. Az Európai Unió információs stratégiája I.: A Bangemann-jelentés: Az európai uniós Bangemann-jelentés kialakulásához vezető körülmények, illetve a jelentés főbb vonalai (a terület előtörténete, félelem a leszakadástól, Európa stratégiai gyengeségei a konvergáló szektorokban). Miért mondhatjuk azt, hogy 1994 az információs társadalom politika nagykorúsodásának az éve volt az EU-ban? Az 1994-99 közötti lassú szemléletváltás állomásai.

Előadás PPT

 

Bangemann-jelentés: Európa és a globális információs társadalom (in: Mi a jövő, OMFB-ORTT-HÉA, 1998, 44-79)

 

8. Az Európai Unió információs stratégiája II.: Az eEurope: Az európai uniós eEurope programhoz vezető történések. Milyen célokat tűzött ki és hogyan épült fel a program (olcsóbb-gyorsabb internet, ismeretek, használat ösztönzése)? A program sorozatos megújulásai (eEurope2002, +2003, 2005) és internet-központúsága. Miben tért el az eEurope+2003 program az eredeti eEurope programtól? Kik dolgozták ki, mikor, hogyan épült fel, kikre vonatkozott és hogyan finanszírozták?

Előadás PPT

 

e-Europe Információs Társadalom mindenkinek program (1999 decemberi program)

e-Europe akcióterv (2000 júniusi program)

eEurope 2005: An information society for all. An Action Plan to be presented in view of the Sevilla European Council, 21/22 June 2002.

eEurope 2005: Benchmarking Indicators (Brussels, 21.11.2002, COM(2002) 655 final)

Pintér Róbert: Hatsebességes Európa (In: INFINIT Hírlevél, négy részben: 2000 december 14, 21 ill. 2001 június 28, július 5)

 

9. Információs társadalmi fejlettség a világban 2004-ben: mi volt jellemző a világ információs társadalmi fejlettségére 2003-2004-ben. Országok és rangsorok (readiness). A világrégiók egymáshoz viszonyított helyzete és a legfontosabb kérdések az országok fejlődésének hátterében. Az elmúlt év legfontosabb technológiai trendjei. Új és régi tématerületek a kutatás fókuszában, változások a tudományos szférában.

Előadás PPT

 

Information Society World Progress Report 2004 – Vezetői összefoglaló (készítette az ITTK kutatócsoportja 2004 október-február)

 

10. Információs társadalom fejlődési modellek: milyen információs társadalmi fejlődési modelleket különít el Castells és Himanen, illetve mi jellemzi ezeket (szilícium-völgyi, finn, szingapúri). Van-e létjogosultsága visegrádi információs társadalmi modellről beszélni?

Előadás PPT

 

Castells, Manuel – Himanen, Pekka: The Information Society and the Welfare State – the Finnish Model (Oxford University Press 2002)

Pintér Róbert: Információs társadalmi modellek (in: A magyar információs társadalom fejlődése és fejlettsége a fejlesztők szempontjából. Doktori értekezés, ELTE-TÁTK Szociológia, 2004. 3-ik fejezet.)

 

11. Fókuszban Észtország: az észtek információs társadalmi fejlettsége, tipikus észt fejlesztések, a sikerek okai, és az észt modell másolhatóságának kérdései.

Előadás PPT

 

Pintér Róbert: Észtországi útibeszámoló (blog bejegyzések, 2004 október-november, http://www.ittk.hu/blog/pr)

 

12. A magyar információs politika rövid története: A magyar információs társadalom stratégiai dokumentumai (Tézisek, Magyar Válasz, Széchenyi-Terv informatikai fejezete, NITS, MITS) és a magyar fejlődés jellemzése/korszakolása az Európai Unió történéseivel párhuzamosan. A magyar információs társadalom modellje: Milyen ellentmondások jellemzik a magyar információs stratégia elkészítését és végrehajtását az elmúlt években: (pl. önálló minisztérium szerepe, állandósult stratégiagyártás, végrehajtás akadozása, alacsony prioritás, alulfinanszírozottság, „digitális bolsevizmus” stb.). Mit jelenthet az, hogy Magyarországon „másodlagos” az információs társadalmi fejlődés?

Előadás PPT

 

Pintér Róbert: Politika: átfogó információs társadalom stratégiai kezdeményezések Magyarországon (in: A magyar információs társadalom fejlődése és fejlettsége a fejlesztők szempontjából. Doktori értekezés, ELTE-TÁTK Szociológia, 2004. 6-ik fejezet.)

Pintér Róbert: Az információs társadalom fejlesztés magyar „modellje” (in: A magyar információs társadalom fejlődése és fejlettsége a fejlesztők szempontjából. Doktori értekezés, ELTE-TÁTK Szociológia, 2004. 10-ik fejezet – részlet.)

Magyar Válasz az információs társadalom kihívásaira (Informatikai Helyettes Államtitkár, 1999 december)

Tézisek az információs társadalomról (Miniszterelnöki Hivatal, Budapest, 2000 február)

Magyar Informatikai Charta (Informatikai Érdekegyeztető Fórum, 2000 április)

Széchenyi-terv Nemzeti Fejlesztési Terv – Informatikai fejezet (Gazdasági Minisztérium, Budapest, 2000 március-2000 december)

Nemzeti Információs Társadalom Stratégia 1.0 verzió (Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztosság, 2001. május 17.)

Magyar Információs Társadalom Stratégia (Informatikai és Hírközlési Minisztérium, 2003 ősz)

 

 

Juhász Lilla és Pintér Róbert, tanársegédek, BME Információ és Tudásmenedzsment Tanszék

pinter.robert@ittk.hu, juhasz.lilla@ittk.hu, 2005 február